Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie indikatívneho kalendára tendrov Eurosystému na rok 2008

25. mája 2007

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila indikatívny kalendár tendrov Eurosystému na rok 2008 (pozri prílohu).

Indikatívny kalendár bol vypracovaný v súlade s postupmi stanovenými v dokumente „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (zo septembra 2006). Pri zostavovaní tohto kalendára sa ECB snaží zaistiť, aby sa na hlavných a dlhodobejších refinančných obchodoch mohli zúčastňovať zmluvné strany zo všetkých krajín eurozóny. Kalendár preto zohľadňuje sviatky v jednotlivých krajinách eurozóny.

Kontakt pre médiá