Menu
PRESSITEADE

Eurosüsteemi pakkumisoperatsioonide soovituslik ajakava 2008. aastaks

25. mai 2007

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) eurosüsteemi pakkumisoperatsioonide soovitusliku ajakava 2008. aastaks (vt käesoleva pressiteate lisa).

Soovituslik ajakava on koostatud vastavalt dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste ülddokumentatsioon” (september 2006) sätestatud korrale. Selle koostamisel püüab EKP tagada kõigi euroala riikide osapooltele võimaluse osaleda põhilistes ja pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides. Seetõttu võetakse ajakavas arvesse euroala riikide riigipühasid.

Kontaktandmed