Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσίευση του ενδεικτικού ημερολογιακού προγράμματος των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2008

25 Μαΐου 2007

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσιεύει σήμερα το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των δημοπρασιών του Ευρωσυστήματος για το 2008 (βλ. παράρτημα).

Το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» (Σεπτέμβριος 2006). Στόχος της ΕΚΤ είναι να εξασφαλίσει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ δύνανται να συμμετέχουν στις πράξεις κύριας και πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης. Συνεπώς, κατά την κατάρτιση του εν λόγω ημερολογιακού προγράμματος, ελήφθησαν υπόψη οι επίσημες αργίες στις διάφορες χώρες της ζώνης του ευρώ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου