Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema za leto 2008

25. maj 2007

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar avkcij Eurosistema za leto 2008 (gl. prilogo).

Okvirni koledar je pripravljen v skladu s postopki, ki so opredeljeni v dokumentu »Izvajanje denarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema« (september 2006). ECB je koledar skušala pripraviti tako, da lahko v operacijah glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja sodelujejo nasprotne stranke iz vseh držav euroobmočja. Koledar zato upošteva državne praznike v posameznih državah euroobmočja.

Stiki za medije