Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Информация относно неистинските или преправени еуробанкноти
(на шестмесечна база)

12 януари 2007 г.

Общият брой на неистинските или преправени еуробанкноти, изтеглени през втората половина на 2006 г. от обращение, възлиза на 265 000 бр. Разбивката им по купюри е, както следва:

Таблица 1. 

5
EUR
10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR
Разбивка по купюри (%) 1 3 36 31 24 3 2

Купюрата от 20 EUR продължава да бъде най-често фалшифицираната банкнота, следвана от тези с номинал от 50 и 100 EUR. През втората половина на 2006 г. делът на тези три купюри надхвърля 90% от общия брой на откритите в обращение неистински или преправени банкноти.

Според представените по-долу данни за съответните полугодия на последните три години колебанията в броя на неистинските или преправени банкноти са незначителни:

Таблица 2. 

Период 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Брой на неистинските или преправени банкноти 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000

Освен това данните следва да се разглеждат на фона на постепенно нарастващия брой истински банкноти в обращение (средно с 10.6 млрд. броя през втората половина на 2006 г.). Както се забелязва в предходните отчети, почти всички задържани неистински или преправени еуробанкноти (98%) са открити в страните от еурозоната. През втората половина на 2006 г. неистинските или преправени банкноти от държавите – членки на Европейския съюз, извън еурозоната възлизат на около 1%. Делът на тези от останалите региони на света е също 1%.

Населението има доверие в качеството на еуробанкнотите и техните защитни елементи. Независимо от това Еуросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и тринадесетте национални централни банки от еурозоната – приканва гражданите да бъдат бдителни и да проверяват истинността на получаваните от тях банкноти. Всички неистински или преправени банкноти могат лесно да се различат от истинските чрез елементарната проверка „ пипни, разгледай, наклони“, описана в публикациите на Еуросистемата, в интернет страницата на ЕЦБ и на националните централни банки от Еуросистемата. При съмнение за неистинност банкнотата следва да се сравни с друга, за която е сигурно, че е истинска.

В борбата срещу фалшифицирането на еурото Еуросистемата активно си сътрудничи с Европол, разпространяващ информация за задържаните преди пускане в обращение неистински или преправени еуробанкноти и еуромонети, и с Европейската комисия, която отговаря за предоставянето на данни за неистинските или преправени еуромонети. Еуросистемата поддържа делови контакти с Интерпол и с националните органи на реда във връзка с прилагането на необходимите законови мерки. Всеки, у когото се породи съмнение, че попаднала у него банкнота е неистинска или преправена, следва да се обърне към полицията или, ако практиката позволява  – към съответната национална централна банка, като предостави възможно най-пълна информация за произхода на банкнотата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите