Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van eurobankbiljetten

12 januari 2007

In de tweede helft van 2006 zijn in totaal 265.000 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. De uitsplitsing van deze vervalsingen naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Uitsplitsing naar coupure (in %) 1 3 36 31 24 3 2

Het €20-biljet blijft het meest vervalste bankbiljet, gevolgd door het €50-biljet en dan het €100-biljet. Tussen juli en december 2006 waren deze drie coupures samen goed voor meer dan 90% van alle in omloop aangetroffen vervalsingen.

Het aantal vervalsingen heeft over de afgelopen drie jaar slechts kleine schommelingen vertoond, zoals blijkt uit de onderstaande halfjaarlijkse cijfers:

Periode 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Aantal vervalsingen 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000

Verder dienen deze cijfers gezien te worden in de context van een geleidelijke stijging van het aantal echte bankbiljetten in omloop (gedurende de tweede helft van 2006 gemiddeld 10,6 miljard). Zoals opgemerkt in eerdere rapportages wordt de overweldigende meerderheid (98%) van de vervalsingen aangetroffen in de landen van het eurogebied. In de tweede helft van 2006 kwam ongeveer 1% uit EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het eurogebied en was 1% afkomstig uit andere delen van de wereld.

Het publiek kan vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. Het Eurosysteem, d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de dertien nationale centrale banken van het eurogebied, blijft echter het publiek adviseren alert te zijn en de bankbiljetten die het in handen krijgt op echtheid te controleren. Alle typen vervalste eurobankbiljetten kunnen gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die wordt beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem en op de website van de ECB en de websites van de nationale centrale banken van het Eurosysteem. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet echter direct te worden vergeleken met een biljet waarvan men zeker weet dat het echt is.

Het Eurosysteem werkt bij de bestrijding van vervalsing zeer nauw samen met Europol (dat informatie verspreidt over vervalste eurobankbiljetten en euromunten die in beslag zijn genomen voordat ze in omloop konden worden gebracht) en de Europese Commissie (die verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie betreffende vervalsing van euromunten). Het Eurosysteem werkt tevens goed samen met Interpol en de nationale politiekorpsen op het gebied van wetshandhaving. Een ieder die een vervalst bankbiljet in handen denkt te hebben gekregen dient contact op te nemen met de politie of, wanneer dit volgens de nationale regels mogelijk is, met de betreffende nationale centrale bank, en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst van het biljet.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media