Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

12. jaanuar 2007

2006. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 265 000 võltsitud euro pangatähte. Järgnev tabel annab ülevaate võltsitud pangatähtede jaotusest nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500
Jaotus nimiväärtuse järgi (%) 1 3 36 31 24 3 2

Jätkuvalt võltsitakse kõige enam 20-eurost pangatähte, millele järgnevad 50- ja 100-eurone pangatäht. 2006. aasta juulist detsembrini moodustasid need kolm nimiväärtust üle 90% ringlusest leitud võltsingutest.

Järgnevalt esitatud poolaastaandmete kohaselt on võltsingute arv viimase kolme aasta jooksul muutunud vaid vähesel määral:

Ajavahemik 2003/1 pa 2003/II pa 2004/1 pa 2004/II pa 2005/1 pa 2005/II pa 2006/1 pa 2006/ pa
Võltsingute arv 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu järkjärgulist kasvu (2006. aasta teisel poolel keskmiselt 10,6 miljardit). Nagu eelnevates aruannetes märgitud, avastatakse suurem osa (98%) ringluses olevaist võltsinguist euroala riikides. 2006. aasta teisel poolel avastati ligikaudu 1% võltsingutest euroalavälistest ELi liikmesriikidest ja 1% ülejäänud maailmast.

Avalikkus võib usaldada euro pangatähtede kvaliteeti ja turvaelemente. Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 13 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla jätkuvalt tähelepanelik ja kontrollida kasutatavate pangatähtede ehtsust. Igasuguseid võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest hõlpsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse eurosüsteemi teabematerjalides ning EKP ja eurosüsteemi riikide keskpankade kodulehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teisega, mille ehtsuses ollakse kindel.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli (levitab teavet enne ringlusse jõudmist konfiskeeritud võltsitud euro pangatähtede ja müntide kohta) ja Euroopa Komisjoniga (vastutab võltsitud euromünte käsitleva teabe levitamise eest). Õiguskaitseküsimustes on eurosüsteemil head koostöösuhted Interpoli ja siseriiklike politseiasutustega. Kõigil, kes kahtlustavad, et nende kätte on sattunud võltsitud pangatäht, palutakse see üle anda politseile, edastades võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta, või oma riigi keskpangale, kui see on siseriikliku tava kohaselt lubatud.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid