Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eurových bankoviek

12. januára 2007

V druhej polovici roka 2006 bolo z obehu stiahnutých celkom 265 000 falzifikátov eurových bankoviek. Členenie falzifikátov podľa nominálnej hodnoty bolo nasledovné:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1 3 36 31 24 3 2

Najčastejšie falšovanou bankovkou je aj naďalej bankovka v hodnote 20 eur, po nej nasledujú bankovky 50 a 100 eur. V období od júla do decembra 2006 bankovky týchto troch nominálnych hodnôt predstavovali 90 % všetkých falzifikátov stiahnutých z obehu.

Miera falšovania sa za posledné tri roky menila len mierne, ako vidieť aj z nasledujúcich polročných údajov:

Obdobie 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Počet falzifikátov 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000

Tieto údaje je okrem toho potrebné vnímať v kontexte postupného zvyšovania počtu pravých bankoviek v obehu (v druhej polovici roka 2006 ich bolo v priemere 10,6 miliardy). Ako už bolo uvedené v predchádzajúcich správach, prevažná väčšina falzifikátov (98 %) bola zadržaná v krajinách eurozóny. V druhej polovici roka 2006 pochádzalo asi 1 % falzifikátov z členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny a 1 % zo zvyšku sveta.

Verejnosť môže kvalite eurobankoviek a ich ochranným prvkom dôverovať. Napriek tomu Eurosystém, t. j. Európska centrálna banka (ECB) a 13 národných centrálnych bánk eurozóny, verejnosť vyzýva, aby bankovkám venovala pozornosť a overovala si ich pravosť. Všetky typy falošných bankoviek sa dajú od pravých ľahko rozlíšiť jednoduchou skúškou hmatom, pohľadom a naklonením, ktorá je opísaná v publikáciách Eurosystému a na internetových stránkach ECB i jednotlivých národných centrálnych bánk Eurosystému. V prípade pochybností je však najlepšie podozrivú bankovku porovnať so zaručene pravou bankovkou.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom (ktorý zverejňuje informácie o falzifikátoch eurových bankoviek a eurových mincí zadržaných pred ich vstupom do obehu) a Európskou komisiou (ktorá je zodpovedná za poskytovanie informácií o falošných eurových minciach). Eurosystém si zároveň udržiava dobré pracovné vzťahy s Interpolom a národnými policajnými zbormi v záležitostiach výkonu práva. Každý, kto má podozrenie, že dostal falošnú bankovku, by sa mal obrátiť na políciu alebo na príslušnú národnú centrálnu banku (ak to predpisy v danom štáte umožňujú), a poskytnúť čo najviac informácií o pôvode falzifikátu.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá