Menu
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

12 januari 2007

Under andra halvåret 2006 togs totalt 265 000 falska eurosedlar ur omlopp. Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€
Uppdelning per valör (i procent) 1 3 36 31 24 3 2

Den mest förfalskade sedeln är fortfarande 20-eurosedeln, följd av 50- och sedan 100-eurosedlarna. Mellan juli och december 2006 stod dessa tre valörer för över 90 % av alla upptäckta förfalskningar.

Antalet förfalskningar har bara varierat något de senaste tre åren, vilket framgår av halvårsinformationen nedan.

Period 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Antal förfalskningar 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000

Dessa siffror bör också ses mot bakgrund av att antalet äkta sedlar i omlopp ökar gradvis (i genomsnitt 10,6 miljarder under andra halvåret 2006). I tidigare rapporter har konstaterats att den överväldigande majoriteten (98 %) av förfalskade sedlar som tas ur omlopp hittas i euroländer. Under andra halvåret 2006 kom cirka 1 % från EU-stater utanför euroområdet och 1 % från andra delar av världen.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tretton nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter dock att uppmana allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot. Alla typer av förfalskningar kan lätt upptäckas med det enkla ”Känn-titta-luta”-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats och som även finns på webbplatserna för Eurosystemets nationella centralbanker. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar samarbetar Eurosystemet med Europol (som sprider information om beslag innan eurosedlarna och mynten satts i omlopp) och Europeiska kommissionen (som ansvarar för informationen om falska euromynt). Eurosystemet har också ett mycket gott samarbete med Interpol och de nationella polisstyrkorna i frågor som rör brottsbekämpning. Om man misstänker att man har fått en förfalskning ska den lämnas in till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om när och var förfalskningen erhölls.

Kontakt för media