Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av eurosedlar

12 januari 2007

Under andra halvåret 2006 togs totalt 265 000 falska eurosedlar ur omlopp. Dessa förfalskningar, uppdelade per valör, ger följande:

5€ 10€ 20€ 50€ 100€ 200€ 500€
Uppdelning per valör (i procent) 1 3 36 31 24 3 2

Den mest förfalskade sedeln är fortfarande 20-eurosedeln, följd av 50- och sedan 100-eurosedlarna. Mellan juli och december 2006 stod dessa tre valörer för över 90 % av alla upptäckta förfalskningar.

Antalet förfalskningar har bara varierat något de senaste tre åren, vilket framgår av halvårsinformationen nedan.

Period 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Antal förfalskningar 231 000 312 000 307 000 287 000 293 000 286 000 300 000 265 000

Dessa siffror bör också ses mot bakgrund av att antalet äkta sedlar i omlopp ökar gradvis (i genomsnitt 10,6 miljarder under andra halvåret 2006). I tidigare rapporter har konstaterats att den överväldigande majoriteten (98 %) av förfalskade sedlar som tas ur omlopp hittas i euroländer. Under andra halvåret 2006 kom cirka 1 % från EU-stater utanför euroområdet och 1 % från andra delar av världen.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. Eurosystemet, dvs. Europeiska centralbanken (ECB) och de tretton nationella centralbankerna i euroområdet, fortsätter dock att uppmana allmänheten till vaksamhet och att granska de sedlar de tar emot. Alla typer av förfalskningar kan lätt upptäckas med det enkla ”Känn-titta-luta”-testet, som beskrivs i Eurosystemets publikationer och på ECB:s webbplats och som även finns på webbplatserna för Eurosystemets nationella centralbanker. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta.

I kampen mot förfalskningar samarbetar Eurosystemet med Europol (som sprider information om beslag innan eurosedlarna och mynten satts i omlopp) och Europeiska kommissionen (som ansvarar för informationen om falska euromynt). Eurosystemet har också ett mycket gott samarbete med Interpol och de nationella polisstyrkorna i frågor som rör brottsbekämpning. Om man misstänker att man har fått en förfalskning ska den lämnas in till polisen, eller i de fall nationell praxis så tillåter, till den nationella centralbanken, med så många uppgifter som möjligt om när och var förfalskningen erhölls.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media