Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw banknotów euro

12 stycznia 2007 r.

W drugiej połowie 2006 r. wycofano z obiegu łącznie 265.000 fałszywych banknotów euro. Poniższa tabela przedstawia podział fałszywych banknotów według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 €
Odsetek poszczególnych nominałów 1 3 36 31 24 3 2

W dalszym ciągu najczęściej fałszowanym banknotem jest 20 €, a w dalszej kolejności 50 € i 100 €. W okresie od lipca do grudnia 2006 r. na te trzy nominały przypadało łącznie ponad 90% wszystkich falsyfikatów wycofanych z obiegu.

W ciągu ostatnich trzech lat skala fałszerstw zmieniała się jedynie nieznacznie, co ilustruje poniższa tabela:

Półrocze 2003/1 2003/2 2004/1 2004/2 2005/1 2005/2 2006/1 2006/2
Liczba falsyfikatów 231.000 312.000 307.000 287.000 293.000 286.000 300.000 265.000

Powyższe liczby należy przy tym analizować w kontekście stopniowo rosnącej liczby prawdziwych banknotów w obiegu, która w drugiej połowie 2006 r. wynosiła średnio 10,6 mld sztuk. Jak już podawano w poprzednich raportach, przeważająca większość odzyskanych falsyfikatów (98%) pochodzi z krajów strefy euro. W drugiej połowie 2006 r. około 1% falsyfikatów zidentyfikowano w państwach członkowskich UE spoza strefy euro, a 1% – w innych częściach świata.

Społeczeństwo może być pewne, że banknoty euro i ich zabezpieczenia są wysokiej jakości. Niemniej jednak Eurosystem, tj. Europejski Bank Centralny (EBC) oraz 13 krajowych banków centralnych strefy euro, stale informuje opinię publiczną o potrzebie zachowania czujności i sprawdzania autentyczności otrzymywanych banknotów. Wszystkie typy falsyfikatów można bez trudu odróżnić od autentycznych banknotów przy pomocy prostego testu (sprawdź dotykiem – obejrzyj pod światło – obejrzyj pod kątem) opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu oraz w serwisach internetowych EBC i krajowych banków centralnych Eurosystemu. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, który na pewno jest autentyczny.

W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem (który upowszechnia informacje o fałszywych banknotach i monetach euro przechwyconych jeszcze przed wprowadzeniem do obiegu) oraz z Komisją Europejską (odpowiedzialną za upowszechnianie informacji o fałszywych monetach euro). Eurosystem ma również dobre kontakty robocze z organami ścigania – Interpolem i policjami poszczególnych krajów. W razie podejrzenia, że otrzymany banknot jest fałszywy, należy skontaktować się z policją lub – tam gdzie jest to przyjęte – właściwym krajowym bankiem centralnym, podając wszelkie możliwe informacje na temat pochodzenia banknotu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami