Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ansvarsfördelning mellan ledamöterna i ECB:s direktion

1 juni 2006

Inom ramen för det gemensamma ansvaret för att verksamheten vid Europeiska centralbanken (ECB) fungerar tillfredsställande beslutade ECB:s direktion idag om följande ansvarsfördelning av verksamhetsområdena mellan ledamöterna. Beslutet gäller med omedelbar verkan.

Förutom sina stadgeenliga uppgifter som ordförande för direktionen, ECB-rådet och Allmänna rådet kommer ordförande Jean-Claude Trichet att ansvara för följande verksamhetsområden: Kommunikation, Internrevision samt Sekretariat och språktjänster.

Förutom sina stadgeenliga uppgifter som ställföreträdare för ordföranden kommer vice ordförande Lucas D. Papademos att ansvara för följande verksamhetsområden: Finansiell stabilitet och tillsyn samt Forskning.

Gertrude Tumpel-Gugerell kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: HR, budget och organisation samt Betalningssystem och marknadsinfrastruktur.

José Manuel González-Paramo kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Betalningsmedel, Marknadsoperationer samt Statistik.

Lorenzo Bini Smaghi kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Administration, Internationella och europeiska förbindelser samt Rättsfrågor.

Jürgen Stark kommer att ansvara för följande verksamhetsområden: Ekonomisk och penningpolitisk analys samt Informationssystem.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media