PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vykdomosios valdybos narių atsakomybės pasiskirstymas

2006 m. birželio 1 d.

Būdama kolektyviai atsakinga už bendrą Europos Centrinio Banko (ECB) veiklos sričių funkcionavimą, ECB vykdomoji valdyba šiandien susitarė dėl toliau nurodyto atsakomybės už ECB veiklos sritis pasiskirstymo, kuris įsigalios nedelsiant:

ECB pirmininkas Jean-Cleaude Trichet, einantis teisės aktais jam nustatytas Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ir Bendrosios tarybos pirmininko pareigas, bus atsakingas už šias veiklos sritis: Komunikacijų; Vidaus audito; Sekretoriato ir kalbos paslaugų.

ECB pirmininko pavaduotojas Lucas D. Papademos, einantis teisės aktais jam nustatytas pirmininko pavaduotojo pareigas, bus atsakingas už šias veiklos sritis: Finansinio stabilumo ir priežiūros; Tyrimų.

Gertrude Tumpel-Gugerell bus atsakinga už šias veiklos sritis: Žmogiškųjų išteklių, biudžeto ir organizavimo; Mokėjimo sistemų ir rinkos infrastruktūros.

José Manuel González-Páramo bus atsakingas už šias veiklos sritis: Banknotų; Rinkos operacijų; Statistikos.

Lorenzo Bini Smaghi bus atsakingas už šias veiklos sritis: Administracijos; Tarptautinių ir Europos ryšių; Teisinių paslaugų.

Jurgen Stark bus atsakingas už šias veiklos sritis: Ekonomikos; Informacinių sistemų.

Speaking engagements

Kontaktai žiniasklaidai