Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Razdelitev pristojnosti med člane Izvršilnega odbora ECB

1. junij 2006

V okviru skupne pristojnosti za celotno delovanje poslovnih področij Evropske centralne banke (ECB) se je Izvršilni odbor ECB danes dogovoril o naslednji razdelitvi pristojnosti med člane Izvršilnega odbora, ki začne veljati takoj.

Predsednik ECB Jean-Claude Trichet bo poleg svojih statutarnih obveznosti kot predsednik Izvršilnega odbora ECB, Sveta ECB in Razširjenega sveta ECB pristojen tudi za naslednja poslovna področja: stiki z javnostjo, notranja revizija ter sekretariat in jezikovne storitve.

Podpredsednik ECB Lucas D. Papademos bo poleg svojih statutarnih obveznosti kot namestnik predsednika pristojen tudi za naslednji poslovni področji: finančna stabilnost in nadzor ter raziskave.

Gertrude Tumpel-Gugerell bo pristojna za naslednji poslovni področji: kadrovska služba, proračun in organizacija ter plačilni sistemi in tržna infrastruktura.

José Manuel González-Páramo bo pristojen za naslednja poslovna področja: bankovci, tržne operacije ter statistika.

Lorenzo Bini Smaghi bo pristojen za naslednja poslovna področja: uprava, mednarodni in evropski odnosi ter pravna služba.

Jürgen Stark bo pristojen za naslednji poslovni področji: ekonomske analize ter informacijski sistemi.

Speaking engagements

Stiki za medije