PRESSITEADE

Ülesannete jaotus EKP juhatuse liikmete vahel

1. juuni 2006

Lähtudes ühisest vastutusest Euroopa Keskpanga (EKP) tegevusharude toimimise eest, tegi EKP juhatus täna otsuse ülesannete jaotamise kohta juhatuse liikmete vahel. Otsus jõustub kohe.

Lisaks juhatuse, nõukogu ja üldnõukogu presidendi korralistele tööülesannetele vastutab president Jean-Claude Trichet järgmiste tegevusharude eest: avalikud suhted, siseaudit, sekretariaat ja keeleteenused.

Lisaks presidendi asetäitja korralistele tööülesannetele vastutab asepresident Lucas D. Papademos järgmiste tegevusharude eest: finantsstabiilsus ja järelevalve, majandusuuringud.

Gertrude Tumpel-Gugerelli vastutusvaldkonda kuuluvad järgmised tegevusharud: personal, eelarve ja organisatsioon, maksesüsteemid ja turuinfrastruktuur.

José Manuel Gonzáles Páramo vastutab järgmiste tegevusharude eest: pangatähed, turutehingud ja statistika.

Lorenzo Bini Smaghi vastutusvaldkonda kuuluvad järgmised tegevusharud: haldus, rahvusvahelised ja Euroopa suhted ning õigusteenused.

Jürgen Stark vastutab järgmiste tegevusharude eest: majandus ja infosüsteemid.

Speaking engagements

Kontaktandmed