Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n johtokunnan tehtävänjako

1.6.2006

Euroopan keskuspankin (EKP) johtokunnalla on yhteisvastuu toiminnasta EKP:n toimialoilla. Sen lisäksi johtokunta sopi tänään seuraavasta tehtävänjaosta jäsentensä kesken:

Pääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia johtokunnan, EKP:n neuvoston ja yleisneuvoston puheenjohtajana. Lisäksi pääjohtaja Jean-Claude Trichet’n vastuulla ovat seuraavat toimialat: Viestintäosasto, Sisäisen tarkastuksen osasto ja Sihteeristön ja kielipalveluiden pääosasto.

Varapääjohtajalla on lakisääteinen tehtävä toimia pääjohtajan sijaisena. Varapääjohtaja Lucas D. Papademos vastaa lisäksi seuraavista toimialoista: Rahoitusjärjestelmän vakauden ja valvonnan osasto sekä Tutkimuksen pääosasto.

Gertrude Tumpel-Gugerellin vastuualueeseen kuuluvat Henkilöstöhallinnon, budjetoinnin ja organisaatiosuunnittelun pääosasto sekä Maksujärjestelmien ja markkinainfrastruktuurin pääosasto.

José Manuel González-Páramo ottaa vastuulleen Seteliosaston, Markkinaoperaatioiden pääosaston ja Tilastoinnin pääosaston.

Lorenzo Bini Smaghin vastuualuetta ovat Hallinnon pääosasto, Kansainvälisten ja Eurooppa-suhteiden pääosasto sekä Oikeudellinen pääosasto.

Jürgen Stark vastaa Kansantalouden ja Tietotekniikan pääosastoista.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle