Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Offentliggörande av ett indikativt tidsschema för eurosystemets anbudsförfaranden under 2006

4 augusti 2005

I dag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) det indikativa tidsschemat för Eurosystemets anbudsförfaranden under 2006 (se bilaga).

Tidsschemat har utarbetats enligt de förfaranden som fastställts i ECB:s publikation ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (februari 2005). Genom att sammanställa detta tidsschema försöker ECB säkerställa att motparterna i alla länder i euroområdet kan delta i Eurosystemets huvudsakliga och långfristiga refinansieringstransaktioner. I tidsschemat har man följaktligen tagit hänsyn till nationella helgdagar i de enskilda länderna i euroområdet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media