Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri vuodelle 2006

4.8.2005

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin vuodelle 2006 (ks. liite).

Ohjeellista kalenteria koottaessa noudatetaan menettelyä, joka on määritelty EKP:n julkaisussa ”Rahapolitiikan toteuttaminen euroalueella: Yleisasiakirja eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä” (helmikuu 2005). Kalenterin laadinnassa EKP pyrkii varmistamaan, että kaikkien euroalueen maiden vastapuolet voivat osallistua eurojärjestelmän perus- ja pitempiaikaisiin rahoitusoperaatioihin. Tämän vuoksi kalenterissa otetaan huomioon euroalueen eri maiden kansalliset vapaapäivät.

Yhteyshenkilöt