Menu
INFORMĀCIJA PRESEI

2006. gada Eurosistēmas izsoļu operāciju indikatīvā grafika publicēšana

2005. gada 4. augustā

Šodien Eiropas Centrālā banka (ECB) publicē Eurosistēmas 2006. gada izsoļu operāciju indikatīvo grafiku (sk. pielikumu).

Indikatīvais grafiks sagatavots saskaņā ar kārtību, kura noteikta publikācijā "Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija" (2005. gada februāris). Sagatavojot šo grafiku, ECB mērķis ir panākt, lai visu euro zonas valstu partneri varētu piedalīties Eurosistēmas galvenajās un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās. Tāpēc tajā ņemtas vērā dažādu euro zonas valstu brīvdienas un svētku dienas.

Kontaktinformācija presei