Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja avkcij Eurosistema za leto 2006

4. avgust 2005

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar avkcij Eurosistema za leto 2006 (gl. prilogo).

Okvirni koledar je pripravljen skladno s postopki, opisanimi v dokumentu »Izvajanje monetarne politike v euroobmočju: Splošna dokumentacija o instrumentih in postopkih monetarne politike Eurosistema« (februar 2005). ECB je koledar skušala pripraviti tako, da lahko v operacijah glavnega in dolgoročnejšega financiranja sodelujejo nasprotne stranke iz vseh držav euroobmočja. Koledar zato upošteva državne praznike v posameznih državah euroobmočja.

Stiki za medije