Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Zverejnenie indikatívneho kalendára tendrov Eurosystému na rok 2006

4. augusta 2005

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila indikatívny kalendár tendrov Eurosystému na rok 2006 (pozri prílohu).

Indikatívny kalendár bol vypracovaný v súlade s postupmi stanovenými v dokumente „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (február 2005). Pri zostavovaní tohto kalendára sa ECB snaží zaistiť, aby sa na hlavných a dlhodobejších refinančných obchodoch mohli zúčastňovať zmluvné strany zo všetkých krajín eurozóny. Kalendár preto zohľadňuje sviatky v jednotlivých krajinách eurozóny.

Kontakt pre médiá