Menu
PRESSITEADE

Eurosüsteemi pakkumistoimingute soovituslik ajakava 2006. aastaks

4. august 2005

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) eurosüsteemi pakkumistoimingute soovitusliku ajakava 2006. aastaks (vt käesoleva pressiteate lisa).

Soovituslik ajakava on koostatud vastavalt dokumendis „Rahapoliitika rakendamine euroalal: eurosüsteemi rahapoliitika instrumentide ja menetluste üldine dokumentatsioon" (veebruar 2005) sätestatud korrale. Selle koostamisel püüab EKP tagada kõigi euroala riikide osapooltele võimaluse osaleda põhilistes ja pikemaajalistes refinantseerimisoperatsioonides. Seetõttu võetakse ajakavas arvesse euroala riikide riigipühasid.

Kontaktandmed