Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Skelbiamas informacinis 2006 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorius

2005 m. rugpjūčio 4 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia informacinį 2006 m. Eurosistemos aukciono operacijų kalendorių (žr. priedą).

Informacinis kalendorius parengtas laikantis procedūrų, nustatytų leidinyje ,,Pinigų politikos įgyvendinimas euro zonoje: Bendrieji Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų dokumentai“ (2005 m. vasaris). ECB sudaro šį kalendorių, siekdamas užtikrinti, kad sandorio šalys iš visų euro zonos šalių galėtų dalyvauti pagrindinėse ir ilgesnės trukmės refinansavimo operacijose. Dėl to jį sudarant, atsižvelgiama į euro zonos šalių valstybines šventes.

Kontaktai žiniasklaidai