Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Halvårsinformation om förfalskning av euron

22 juli 2004

Första halvåret 2004 togs 307 223 falska eurosedlar ur omlopp Denna siffra är i samma storleksordning som den för andra halvåret 2003 när nästan 312 000 falska eurosedlar omhändertogs.

Uppdelning per valör ger följande:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Totalt
Kvantitet 3 258 7 955 86 671 133 921 65 393 8 889 1 136 307 223
Uppdelning per valör (i procent) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100%

Dessa siffror skall jämföras med antalet äkta sedlar i omlopp (ca. nio miljarder). Det kan vara missledande att jämföra uppgifter om förfalskningar i euro med uppgifterna för andra valutor eftersom andra valutor har, eller hade, andra värden, volymer och cirkulationsmönster. Nu när eurosedlar har varit i omlopp i mer än två år är en historisk jämförelse mycket mer relevant.

Allmänheten kan lita på eurosedlarnas kvalitet och säkerhetsdetaljer. ECB fortsätter emellertid att varna för risken att få falska sedlar. Det är lätt att identifiera de allra flesta förfalskningar av eurosedlar genom att KÄNNA-TITTA-LUTA, dvs. den metod som beskrivs i Eurosystemets informationsmaterial.[1] Även välgjorda förfalskningar kan upptäckas vid en noggrann undersökning med denna metod. I tveksamma fall bör man jämföra med en sedel som man vet är äkta.

Eurosystemet har ett nära samarbete med Europol, Interpol, Europeiska kommissionen och de nationella polisstyrkorna i kampen mot förfalskningar. Den som får en falsk sedel ska lämna in den till den lokala polismyndigheten med så många uppgifter som möjligt om när och var sedeln erhölls.

  1. [1] Se http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sv.html för en förklaring av denna test.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media