Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Polročná správa o falšovaní eura

22. júla 2004

V prvej polovici roku 2004 bolo z obehu stiahnutých celkom 307 223 falzifikátov eurových bankoviek. Toto číslo sa pohybuje v rovnakom rozsahu ako v druhej polovici roku 2003, keď bolo odhalených takmer 312 000 kusov falzifikátov bankoviek.

Členenie podľa nominálnej hodnoty:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Spolu
Počet kusov 3 258 7 955 86 671 133 921 65 393 8 889 1 136 307 223
Členenie podľa nominálnej hodnoty (v %) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100 %

Tieto čísla je potrebné vnímať v kontexte počtu pravých bankoviek v obehu (okolo deväť miliárd). Porovnávanie počtu falzifikátov eurových bankoviek s falošnými bankovkami iných mien môže byť zavádzajúce, pretože iné meny majú (alebo mali) inú hodnotu a zákonitosti a objemy obehu. V súčasnosti, keď sú eurové bankovky v obehu už vyše dvoch rokov, má historické porovnanie oveľa väčší význam.

Verejnosť môže dôverovať kvalite eurových bankoviek a ich ochranným prvkom. Napriek tomu však ECB neprestáva upozorňovať na možný kontakt s falošnými bankovkami. Veľká väčšina falošných eurových bankoviek sa od pravých dá ľahko rozlíšiť hmatom, pohľadom a naklonením. Postup pri overovaní bankovky je opísaný v informačnom materiáli Eurosystému.[1] Dokonca aj kvalitné falzifikáty možno odhaliť dôsledným uplatnením tohto postupu. Ak si nie ste istí, podozrivú bankovku by ste mali porovnať s bankovkou, o ktorej pravosti ste presvedčení.

V boji proti falšovaniu peňazí Eurosystém veľmi úzko spolupracuje s Europolom, Interpolom, Európskou komisiou a národnými policajnými zbormi. V prípade styku s falošnou bankovkou je potrebné ju odovzdať miestnej polícii a poskytnúť čo najviac informácií ohľadom jej získania.

  1. [1] Podrobné informácie o kontrole pravosti bankovky nájdete na stránke http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.sk.html.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá