Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Pololetní informace o padělání eura

22. července 2004

V první polovině roku 2004 bylo staženo z oběhu celkem 307 223 padělaných eurobankovek, tedy zhruba stejně jako v druhém pololetí roku 2003, kdy bylo zabaveno téměř 312 000 padělků.

Tabulka obsahuje rozdělení padělků podle nominální hodnoty:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Celkem
Množství 3 258 7 955 86 671 133 921 65 393 8 889 1 136 307 223
Podíly jednotlivých hodnot (v %) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100 %

Tyto údaje je třeba vnímat s ohledem na počet pravých bankovek v oběhu (přibližně 9 miliard). Srovnání počtu padělků eura s padělky ostatních měn může být zavádějící, neboť jiné měny mají (nebo měly) bankovky odlišných nominálních hodnot, jiné režimy oběhu či objemy obíhajících bankovek. Eurobankovky jsou v oběhu již dva roky, mnohem příhodnější je tedy historické srovnání.

Kvalitě a ochranným prvkům eurobankovek může veřejnost důvěřovat. ECB však i nadále doporučuje, aby se veřejnost měla před možnými padělky na pozoru. Převážnou většinu padělků eurobankovek lze rozlišit od pravých hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním, jak je popsáno v informačním materiálu Eurosystému.[1] Pečlivým použitím tohoto postupu lze odhalit i dobře zhotovené padělky. Jste-li na pochybách, měli byste podezřelou bankovku porovnat s jinou, o které víte, že je pravá.

Eurosystém v boji proti padělání velmi úzce spolupracuje s Europolem, Interpolem, Evropskou komisí a policejními složkami jednotlivých států. Každý, kdo obdrží padělanou bankovku, by ji měl předat místní policii a poskytnout co nejpodrobnější informace o jejím původu.

  1. [1] Jak poznat pravé eurobankovky se dozvíte na adrese http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.cs.html.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média