Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Półroczna informacja w sprawie fałszerstw euro

22 lipca 2004 r.

W pierwszej połowie 2004 r. z obiegu wycofano łącznie 307.223 fałszywych banknotów euro.

Jest to ten sam rząd wielkości co w drugiej połowie 2003 r., kiedy to odzyskano blisko 312.000 fałszywych banknotów.

Falsyfikaty według nominałów:

5 € 10 € 20 € 50 € 100 € 200 € 500 € Razem
Liczba banknotów 3.258 7.955 86.671 133.921 65.393 8.889 1.136 307.223
Udział (w %) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100%

Powyższe wielkości należy rozpatrywać w odniesieniu do łącznej liczby prawdziwych banknotów w obiegu (około 9 mld). Porównywanie statystyki sfałszowanych banknotów euro z fałszerstwami innych walut może być mylące ze względu na różnice w wartościach banknotów, przebiegu cykli obiegu i wielkości obiegu dla innych walut. Obecnie, po dwóch latach od wprowadzenia banknotów euro do obiegu, znacznie właściwsza jest analiza historyczna.

Użytkownicy euro mogą być pewni, że banknoty euro i ich zabezpieczenia mają wysoką jakość. Niemniej jednak EBC regularnie zwraca uwagę opinii publicznej na możliwość pojawiania się w obiegu fałszywych banknotów. Przeważającą większość fałszywych banknotów euro można bez trudu odróżnić od autentycznych przy pomocy prostego testu DOTKNIJ-OBEJRZYJ POD ŚWIATŁO-OBEJRZYJ POD KĄTEM opisanego w materiałach informacyjnych Eurosystemu.[1] Nawet bardzo dobrze wykonane falsyfikaty można rozpoznać przeprowadzając ten prosty test. W przypadku wątpliwości podejrzany banknot należy porównać z takim, o którym wiadomo, że jest autentyczny. W walce z fałszerstwami Eurosystem ściśle współpracuje z Europolem, Interpolem, Komisją Europejską i policjami poszczególnych krajów. Osoby, które natrafią na fałszywy banknot, proszone są o przekazanie go najbliższej jednostce policji oraz udzielenie dokładnych informacji na temat jego pochodzenia.

  1. [1] Informacje jak przeprowadzić ten test można znaleźć w Internecie pod adresem http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.pl.html

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami