Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Halfjaarlijks overzicht betreffende vervalsing van de euro

22 juli 2004

In de eerste helft van 2004 zijn in totaal 307.223 valse eurobankbiljetten uit omloop genomen. Dit cijfer is van dezelfde orde van grootte als dat voor de tweede helft van 2003, toen bijna 312.000 vervalsingen uit omloop werden genomen.

De uitsplitsing van dit cijfer naar coupure is als volgt:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Totaal
Aantal 3.258 7.955 86.671 133.921 65.393 8.889 1.136 307.223
Uitsplitsing naar coupure (in %) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100%

Deze cijfers dienen te worden gezien in verhouding tot het aantal echte bankbiljetten in omloop (rond negen miljard). Een vergelijking van vervalsingscijfers voor de euro met die voor andere valuta’s kan een vertekend beeld geven, daar andere valuta’s andere waarden en omlooppatronen en –aantallen hebben of hebben gehad. Nu de eurobankbiljetten ruim twee jaar in omloop zijn, is een historische vergelijking veel relevanter.

Het publiek kan vertrouwen op de kwaliteit van de eurobankbiljetten en hun echtheidskenmerken. De ECB blijft echter het publiek adviseren alert te zijn op de mogelijkheid van het in handen krijgen van een vervalsing. De overgrote meerderheid van de vervalste eurobankbiljetten kan gemakkelijk van echte eurobankbiljetten worden onderscheiden door gebruik te maken van de eenvoudige VOEL-KIJK-KANTEL-methode zoals die is beschreven in het informatiemateriaal van het Eurosysteem.[1] Zelfs goede vervalsingen kunnen door nauwkeurige toepassing van deze methode worden herkend. Bij twijfel dient een verdacht bankbiljet te worden vergeleken met een biljet waarvan men weet dat het echt is.

Het Eurosysteem werkt bij de bestrijding van vervalsing zeer nauw samen met Europol, Interpol, de Europese Commissie en de nationale politiekorpsen. Een ieder die een vervalst bankbiljet in handen krijgt, wordt verzocht dit in te leveren bij de plaatselijke politie en zo veel mogelijk details te geven over de herkomst ervan.

  1. [1] Zie http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.nl.html voor een toelichting op deze methode.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media