Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

Kaks korda aastas avaldatav teave euro võltsimise kohta

22. juuli 2004

2004. aasta esimesel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 307 223 võltsitud euro pangatähte. See vastab praktiliselt 2003. aasta teise poole tasemele, mil ringlusest kõrvaldati ligikaudu 312 000 võltsitud pangatähte.

Järgnev tabel näitab võltsitud pangatähtede jaotust nimiväärtuse järgi:

€5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 Kokku
Kogus 3258 7955 86 671 133 921 65 393 8889 1136 307 223
Jaotus nimiväärtuse järgi (protsentides) 1,0 2,6 28,2 43,6 21,3 2,9 0,4 100

Neid andmeid vaadeldes tuleks silmas pidada ringluses olevate ehtsate pangatähtede arvu (ligikaudu üheksa miljardit). Võltsitud euro pangatähtede andmete võrdlemine teiste võltsitud vääringute andmetega võib olla eksitav, sest teiste vääringute nimiväärtused, raharinglussüsteem ning maht on (või on olnud) erinevad. Võrdlus varasemate andmetega on palju otstarbekam nüüd, mil euro pangatähed on ringluses olnud enam kui kaks aastat.

Avalikkus võib olla kindel euro pangatähtede kvaliteedis ja turvaelementides. EKP soovitab siiski üldsusel olla jätkuvalt valvas võimalike võltsitud rahatähtede suhtes. Enamikke võltsitud euro pangatähti saab hõlpsalt eristada ehtsatest pangatähtedest. Selleks on vaja pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu on kirjeldatud eurosüsteemi teabematerjalides.[1] Hoolikal vaatlusel on võimalik eristada ka väga hästi järele tehtud pangatähti. Kahtluse korral tuleb pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada.

Võltsimisvastases võitluses teeb eurosüsteem tihedat koostööd Europoli, Interpoli ja Euroopa Komisjoniga ning siseriiklike politseiasutustega. Inimene, kelle kätte on sattunud võltsitud pangatäht, peab selle edastama politseile ning andma võimalikult palju teavet võltsingu päritolu kohta.

  1. [1] Lähemat teavet saab EKP kodulehelt http://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/recognise/html/index.et.html

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid