Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

studeni 2023.

1. prosinca 2023.

Tržišne operacije

Prihvaćanje poduzeća Scope Ratings GmbH kao vanjske institucije za kreditnu procjenu

Upravno vijeće odobrilo je 2. studenoga 2023. poduzeće Scope Ratings GmbH kao vanjsku instituciju za kreditnu procjenu za potrebe okvira za kreditnu procjenu Eurosustava, i to nakon podrobne tehničke procjene koju su proveli odgovarajući odbori Eurosustava i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB), posebno Odbor za upravljanje rizicima, u skladu s kriterijima Eurosustava za postupak prijave i prihvaćanje. Upravno vijeće također je potvrdilo da će nakon usklađivanja sa zahtjevima Eurosustava za objavljivanje informacija rejting vrijednosnih papira osiguranih imovinom poduzeća Scope Ratings biti prihvatljiv za potrebe operacija monetarne politike Eurosustava. Postupak integracije poduzeća Scope Ratings u IT infrastrukturu Eurosustava započeo je odmah i vjerojatno će trajati nekoliko mjeseci. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2023.

Upravno vijeće održalo je 15. studenoga 2023. razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz studenoga 2023. i odobrilo njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. Osim pregleda ključnih ranjivosti financijske stabilnosti u europodručju, to izdanje sadržava i dva tematska dijela. U prvom se ispituju transformacije roka dospijeća banaka, njihovo oslanjanje na izvedenice pri ublažavanju kamatnog rizika koji proizlazi iz ročne neusklađenosti i posljedice za njihove neto kamatne marže. U drugom se procjenjuju rizici koji bi mogli nastati u uvjetima preokreta ciklusa stambenih i poslovnih nekretnina. Pregled se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Posuvremenjena strategija Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti

Upravno vijeće odobrilo je 15. studenoga 2023. posuvremenjenje strategije Eurosustava za plaćanja malih vrijednosti zbog vanjskih kretanja koja su utjecala na sustav plaćanja od donošenja strategije u 2019., i to osobito zbog kontinuiranog rasta udjela elektroničkih plaćanja, sve veće uloge velikih tehnoloških poduzeća u rješenjima za plaćanja malih vrijednosti i povećane važnosti jačanja otpornosti infrastrukture za plaćanja malih vrijednosti. Posuvremenjena strategija, u kojoj se uzima u obzir i digitalni euro, s obzirom na znatan napredak Eurosustava u vezi s tim projektom, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Zahtjev središnje banke Banca d’Italia za pružanje lokalnog sustava trenutačnih plaćanja središnjoj banci Albanije

Upravno vijeće odobrilo je 17. studenoga 2023. zahtjev središnje banke Banca d’Italia da u ime četiriju središnjih banaka koje upravljaju uslugama sustava TARGET započne pregovore s albanskom središnjom bankom o uspostavljanju lokalnog sustava trenutačnih plaćanja u Albaniji koji će se temeljiti na novoj infrastrukturi kojom upravlja Banca d’Italia. To odobrenje uključuje i zaštitne mehanizme kojima se jamči potpuna odvojenost od usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) koju pruža Eurosustav.

Odgoda uvođenja sustava upravljanja kolateralom Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 29. studenoga 2023. odgodu uvođenja sustava upravljanja kolateralom Eurosustava s 8. travnja 2024. na 18. studenoga 2024. Time će se dobiti vrijeme za dodatna ispitivanja kojima će se omogućiti veća stabilnost sustava i spremnost korisnika te olakšati neometan prijelaz na novu platformu. Povezano priopćenje može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o digitalnom euru

Upravno vijeće donijelo je 31. listopada 2023. Mišljenje CON/2023/34 na zahtjev Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o uvođenju privremenog poreza bankama

Upravno vijeće donijelo je 2. studenoga 2023. Mišljenje CON/2023/35 na zahtjev slovenskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o zahtjevima u vezi s minimalnim pričuvama središnje banke Magyar Nemzeti Bank

Upravno vijeće donijelo je 8. studenoga 2023. Mišljenje CON/2023/36 na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank.

Mišljenje ESB‑a o ograničenjima u pogledu mirovina za službenike i zaposlenike središnje banke Oesterreichische Nationalbank

Upravno vijeće donijelo je 21. studenoga 2023. Mišljenje CON/2023/37 na zahtjev austrijskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o statistici tržišta rada Europske unije o poslovnim subjektima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 530/1999 te uredbi (EZ) br. 450/2003 i (EZ) br. 453/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

Upravno vijeće donijelo je 24. studenoga 2023. Mišljenje CON/2023/38 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Upravljanje

Imenovanje supredsjednika Odbora za organizacijski razvoj

Upravno vijeće imenovalo je 29. studenoga 2023. Myriam Moufakkir, glavnu koordinatoricu za zajedničke poslove ESB‑a, i Michaela Peschela, zamjenika direktora glavne uprave Kontroling, računovodstvo i organizacija središnje banke Deutsche Bundesbank, supredsjednicima Odbora za organizacijski razvoj u razdoblju do 31. prosinca 2025. kako bi njihovi mandati završili istodobno s mandatima svih drugih predsjednika odbora ESSB‑a i Eurosustava koji su imenovani ili ponovno imenovani u prosincu 2022. Kao što je Upravno vijeće odlučilo u srpnju 2022., Odborom za organizacijski razvoj supredsjedaju ESB i jedna od nacionalnih središnjih banaka Eurosustava.

Međunarodna i europska suradnja

Program suradnje ESSB‑a s afričkim središnjim bankama radi jačanja financijske stabilnosti, otpornosti i upravljanja

Upravno vijeće odobrilo je 2. studenoga 2023., među ostalim na temelju komentara članova Općeg vijeća, program suradnje između Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) i afričkih središnjih banaka te povezanu ugovornu dokumentaciju. Taj dvogodišnji program, koji koordiniraju središnje banke Deutsche Bundesbank i Banque de France, uključuje osam nacionalnih središnjih banaka ESSB‑a i ESB na strani EU‑a te do 12 institucija korisnica iz Afrike. Europska komisija osigurat će financijska sredstva iz Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju. Kako provedba programa bude napredovala, objavljivat će se dodatne informacije.

Posuvremenjeni Memorandum o razumijevanju o suradnji i razmjeni informacija između ESB‑a i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire (ESMA)

Upravno vijeće odobrilo je 20. studenoga 2023. posuvremenjenje memoranduma o razumijevanju iz 2016. koji se odnosi na suradnju i razmjenu informacija između ESB‑a i ESMA‑e kako bi se zadovoljile ESMA‑ine potrebe za podatcima koje proizlaze iz njezinih novih nadzornih zadaća i potrebe ESB‑a za podatcima povezane s obavljanjem zadaća središnje banke. Provedeno je savjetovanje s Nadzornim odborom u vezi s dijelovima memoranduma o razumijevanju koji su važni za nadzorne zadaće ESB‑a.

Novčanice i kovanice

Moguće teme za treću seriju euronovčanica

Upravno vijeće primilo je 29. studenoga 2023. na znanje rezultate anketa o mogućim temama za treću seriju euronovčanica provedenih u ime ESB‑a i Eurosustava tijekom ljeta 2023. te je, na temelju mišljenja europske javnosti, kao dvije moguće teme odabralo »Europsku kulturu« i »Rijeke i ptice«. Upravno vijeće također je odobrilo osnivanje savjetodavne skupine koja će biti zadužena za predlaganje motiva koji će prikazivati odabrane teme. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Program nadzornog ispitivanja za 2024. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i provjere internih modela u značajnim institucijama

Upravno vijeće 21. studenoga 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se posuvremeni program nadzornog ispitivanja za 2024. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i provjere internih modela u značajnim institucijama u sklopu europskog nadzora banaka. Program nadzornog ispitivanja na licu mjesta zasniva se na Nadzornim prioritetima SSM‑a za razdoblje od 2023. do 2025., koji su objavljeni na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije