Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2023

1 decembrie 2023

Operațiuni de piață

Acceptarea Scope Ratings GmbH ca instituție externă de evaluare a creditului (external credit assessment institution – ECAI)

La data de 2 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat acceptarea Scope Ratings GmbH ca instituție externă de evaluare a creditului în vederea utilizării acesteia în scopul cadrului Eurosistemului de evaluare a creditului, în urma unei evaluări tehnice aprofundate efectuate de comitetele relevante ale Eurosistemului și ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), în special Comitetul de gestionare a riscurilor (Risk Management Committee – RMC), în concordanță cu procesul de solicitare a acceptării și criteriile de acceptare ale Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, eligibilitatea, în scopul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, a ratingurilor Scope Ratings aferente titlurilor garantate cu active, odată stabilită conformitatea cu cerințele de publicare ale Eurosistemului. Procesul de integrare a Scope Ratings în infrastructura informatică a Eurosistemului a fost demarat imediat și va dura, probabil, câteva luni. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – November 2023

La data de 15 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară a zonei euro, pe baza ediției din noiembrie 2023 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Pe lângă faptul că oferă o prezentare generală a principalelor vulnerabilități ale zonei euro din perspectiva stabilității financiare, această ediție include două articole speciale. Primul analizează implicarea băncilor în transformarea scadențelor, dependența acestora de instrumentele financiare derivate pentru a atenua riscul de rată a dobânzii generat de necorelarea scadențelor, precum și implicațiile asupra marjelor nete de dobândă ale acestora. Al doilea evaluează riscurile care ar putea apărea în contextul inversării ciclului imobiliar rezidențial și a celui imobiliar comercial. Raportul este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Actualizarea strategiei Eurosistemului privind plățile de mică valoare

La data de 15 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a strategiei Eurosistemului privind plățile de mică valoare, care reflectă evoluțiile externe ce au afectat ecosistemul de plăți de la adoptarea inițială a strategiei în 2019, în special reorientarea în continuare a comportamentului consumatorilor către plățile electronice, rolul tot mai important al companiilor BigTech în soluțiile de plăți de mică valoare, precum și importanța sporită a întăririi rezilienței infrastructurii plăților de mică valoare. Strategia actualizată, care ține seama și de moneda euro digitală, având în vedere progresele considerabile înregistrate de Eurosistem cu privire la acest proiect, este disponibilă pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă pe această temă.

Solicitarea Banca d’Italia de a furniza Băncii Albaniei un sistem local de plăți instant

La data de 17 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat o solicitare din partea Banca d’Italia de a iniția, în numele celor patru bănci centrale care operează serviciile TARGET, negocieri cu banca centrală a Albaniei în vederea instituirii unui sistem local de plăți instant în Albania, găzduit pe o nouă infrastructură operată de Banca d’Italia. Această aprobare include garanții menite să asigure separarea deplină de serviciul de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) furnizat de Eurosistem.

Reprogramarea datei de lansare a Sistemului de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS)

La data de 29 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a decis să reprogrameze data lansării ECMS de la 8 aprilie 2024 la 18 noiembrie 2024. Aceasta va permite efectuarea de teste suplimentare care vor asigura o mai mare stabilitate a sistemului și o mai bună pregătire a utilizatorilor, facilitând o migrare fără sincope către noua platformă. O comunicare pe această temă este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la euro digital

La data de 31 octombrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/34, la solicitarea Consiliului și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la impunerea unei taxe temporare pentru bănci

La data de 2 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/35, la solicitarea ministrului finanțelor din Slovenia.

Avizul BCE cu privire la cerințele Magyar Nemzeti Bank privind rezervele minime obligatorii

La data de 8 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/36, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la restricțiile privind pensiile pentru angajații și funcționarii cu funcții speciale ai Oesterreichische Nationalbank

La data de 21 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/37, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile Uniunii Europene în domeniul pieței forței de muncă referitoare la întreprinderi, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 530/1999 al Consiliului și a Regulamentelor (CE) nr. 450/2003 și (CE) nr. 453/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului

La data de 24 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/38, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Numirea copreședinților Comitetului de dezvoltare organizațională (Organisational Development Committee – ODC)

La data de 29 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe Myriam Moufakkir, manager principal pentru coordonarea serviciilor (Chief Services Officer) în cadrul BCE, și pe Michael Peschel, director general adjunct al Direcției generale control, evidență contabilă și organizare în cadrul Deutsche Bundesbank, în rolul de copreședinți ai ODC până la 31 decembrie 2025, astfel încât mandatele acestora să se încheie simultan cu cele ale tuturor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC care au fost (re)numiți în luna decembrie 2022. Conform deciziei Consiliului guvernatorilor din iulie 2022, ODC este coprezidat de BCE și una dintre băncile centrale naționale din Eurosistem.

Cooperarea europeană și internațională

Programul de cooperare între SEBC și o serie de bănci centrale africane destinat consolidării stabilității, rezilienței și guvernanței financiare

La data de 2 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor, beneficiind de observațiile Consiliului general, a aprobat programul de cooperare între Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și o serie de bănci centrale africane, precum și documentația contractuală aferentă. Acest program cu o durată de doi ani, coordonat de Deutsche Bundesbank și Banque de France, include, din partea UE, opt bănci centrale naționale din SEBC, precum și BCE, și, din Africa, până la 12 instituții beneficiare. Comisia Europeană va oferi finanțare în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Mai multe detalii vor fi furnizate în timp util, pe măsură ce programul avansează.

Memorandumul de înțelegere actualizat privind cooperarea și schimbul de informații între BCE și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA)

La data de 20 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat o actualizare a memorandumului de înțelegere din 2016 privind cooperarea și schimbul de informații între BCE și ESMA pentru a acoperi necesarul de date al ESMA care decurge din noile sale mandate de supraveghere, precum și pe cel al BCE în ceea ce privește îndeplinirea atribuțiilor sale de bancă centrală. Consiliul de supraveghere a fost consultat cu privire la părțile din memorandumul de înțelegere care sunt relevante pentru atribuțiile de supraveghere ale BCE.

Bancnote și monede

Posibile teme pentru cea de-a treia serie de bancnote euro

La data de 29 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de rezultatele sondajelor realizate în numele BCE de Eurosistem în vara anului 2023 cu privire la posibile teme pentru cea de-a treia serie de bancnote euro și, pe baza preferințelor publicului european, a selectat „Cultura europeană” și „Râuri și păsări” drept cele două teme posibile. Consiliul guvernatorilor a aprobat, de asemenea, înființarea unui grup consultativ care va avea sarcina de a propune motive pentru ilustrarea temelor selectate. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Programul de supraveghere prudențială (Supervisory Examination Programme – SEP) pentru anul 2024 destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne la sediul instituțiilor semnificative

La data de 21 noiembrie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a actualiza programul de supraveghere prudențială pentru anul 2024 destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne la sediul instituțiilor semnificative care fac obiectul supravegherii bancare europene. Programul de supraveghere prudențială la fața locului se bazează pe prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru perioada 2023-2025, publicate pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media