European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának (kamatdöntéseken kívüli) döntései

2023. november

2023. december 1.

Piaci műveletek

A Scope Ratings GmbH mint külső hitelminősítő intézet (ECAI) elfogadása

A Kormányzótanács 2023. november 2-án jóváhagyta, hogy az eurorendszernek és a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) illetékes bizottságai, különösen a Kockázatkezelési Bizottság (RMC) mélyreható technikai értékelését követően elfogadják a Scope Ratings GmbH-t az eurorendszer hitelminősítő keretrendszerének céljaira, összhangban az eurorendszer jelentkezési folyamatával és elfogadhatósági feltételeivel. A Kormányzótanács a Scope Ratings ABS minősítéseinek jogosultságát is jóváhagyta az eurorendszer monetáris politikai műveleti céljaira, amint azok megfelelnek az eurorendszer közzétételi követelményeinek. A Scope Ratings integrálása az eurorendszer informatikai infrastruktúrájába azonnal megkezdődött, és valószínűleg több hónapot vesz majd igénybe. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Makroprudenciális politika és pénzügyi stabilitás

Pénzügyi stabilitási jelentés – 2023. november

A Kormányzótanács 2023. november 15-én a Pénzügyi stabilitási jelentés 2023. novemberi kiadása alapján véleménycserét tartott az euroövezet pénzügyi stabilitási problémáiról, és engedélyezte a jelentés közzétételét az EKB honlapján. Amellett, hogy áttekintést nyújt az euroövezet főbb pénzügyi stabilitási sebezhetőségeiről, ez a szám három külön cikket is tartalmaz. Az első vizsgálja a bankok lejárati transzformációban való részvételét, a lejárati eltérésből eredő kamatlábkockázat mérséklését célzó derivatívák alkalmazását, valamint a nettó kamatmarzsukra gyakorolt következményeket. A második azokat a kockázatokat értékeli, amelyek a lakó- és kereskedelmiingatlan-ciklusok megfordulásával összefüggésben merülhetnek fel. A dokumentum megtekinthető az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszer aktualizált kis összegű fizetésforgalmi stratégiája

A Kormányzótanács 2023. november 15-én jóváhagyta az eurorendszer aktualizált kis értékű fizetésekre vonatkozó stratégiáját, amely a 2019. évi első elfogadása óta a pénzforgalmi ökoszisztémát befolyásoló külső folyamatokat tükrözi. Különös tekintettel van arra, hogy a fogyasztói magatartás az elektronikus fizetés irányába tolódik, hogy a nagy technológiai óriások szerepe a kis értékű fizetési megoldásokban növekszik, valamint, hogy a kis összegű fizetési infrastruktúra rugalmasságának megerősítése egyre fontosabb. Az aktualizált stratégia, amely figyelembe veszi a digitális eurót is, tekintettel az eurorendszer e projektben elért jelentős előrehaladásával, megtekinthető az EKB holnapján a kapcsolódó sajtóközleménnyel együtt.

A Banca d’Italia helyi azonnali fizetési rendszer biztosítására irányuló kérése az Albán Nemzeti Bank számára

A Kormányzótanács 2023. november 17-én jóváhagyta a Banca d’Italia arra irányuló kérelmét, hogy a TARGET-szolgáltatásokat működtető négy központi bank nevében kezdjen tárgyalásokat az albán központi bankkal helyben azonnali fizetési rendszer létrehozásáról Albániában, amely a Banca d’Italia által üzemeltetett új infrastruktúrán működik. A jóváhagyás biztosítékokat tartalmaz az eurorendszer által nyújtott TARGET azonnali fizetéselszámolási (TIPS) szolgáltatástól való teljes elkülönítésre.

Az eurorendszer fedezetkezelési rendszer (ECMS) üzembe helyezésének átütemezése

A Kormányzótanács 2023. november 29-én jóváhagyta az ECMS üzembe helyezési időpontjának átütemezését 2024. április 8-ról 2024. november 18-ra. Ez hagy időt a további tesztelésre, amely biztosítja a nagyobb rendszerstabilitást és a felhasználói készenlétet, valamint megkönnyíti a zökkenőmentes átállást az új platformra. A vonatkozó közlemény az EKB honlapján olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a digitális euróról

A Kormányzótanács 2023. október 31-én elfogadta a CON/2023/34 véleményt, amelyet a Tanács és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankokra kivetett ideiglenes adóról

A Kormányzótanács 2023. november 2-án elfogadta a CON/2023/35 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Magyar Nemzeti Bank kötelező jegybanki tartalékra vonatkozó követelményeiről

A Kormányzótanács 2023. november 8-án elfogadta a CON/2023/36 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank megkeresése alapján adott ki.

Az EKB véleménye az Oesterreichische Nationalbank tisztviselőire és alkalmazottaira vonatkozó nyugdíjkorlátozásokról

A Kormányzótanács 2023. november 21-én elfogadta a CON/2023/37 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a vállalkozásokra vonatkozó európai uniós munkaerő-piaci statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról, a 530/1999/EK, a 450/2003/EK és 453/2008/EK tanácsi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A Kormányzótanács 2023. november 24-én elfogadta a CON/2023/38 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

A Szervezetfejlesztési Bizottság (ODC) társelnökeinek kinevezése

A Kormányzótanács 2023. november 29-én Myriam Moufakkirtet, az EKB szolgáltatási főtisztviselőjét és Michael Peschel-t, a Deutsche Bundesbank ellenőrzési, számviteli és szervezeti főigazgató-helyettesét nevezte ki az ODC társelnökeivé 2025. december 31-ig, hogy hivatali idejük a KBER/eurorendszer 2022 decemberében kinevezett vagy újra kinevezett többi bizottsági elnökének hivatali idejével egy időben szűnjön meg. A Kormányzótanács 2022. júliusi határozatának megfelelően az ODC társelnöke az EKB és az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja.

Nemzetközi és európai szintű együttműködés

A KBER afrikai központi bankokkal folyó együttműködési programja a pénzügyi stabilitás, a reziliencia és az irányítás megerősítése érdekében

A Kormányzótanács 2023. november 2-án – az Általános Tanács észrevételeinek figyelembevételével – jóváhagyta a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER) és az afrikai központi bankok közötti együttműködési programot és a kapcsolódó szerződéses dokumentációt. A Deutsche Bundesbank és a Banque de France által koordinált kétéves programban a KBER nyolc nemzeti központi bankja és az EU részéről az EKB, valamint legfeljebb 12 kedvezményezett afrikai intézmény vesz részt. Az Európai Bizottság biztosítja a finanszírozást a Lakókörnyezeti, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Program keretében. További részletek a program előrehaladtával hamarosan rendelkezésre állnak.

Aktualizált egyetértési megállapodás az EKB és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) közötti együttműködésről és információcseréről

A Kormányzótanács 2023. november 20-án jóváhagyta az EKB és az ESMA közötti együttműködésről és információcseréről szóló 2016. évi egyetértési megállapodás aktualizálását, az ESMA új felügyeleti megbízatásaiból eredő adatigényeinek és az EKB központi banki feladatainak ellátásával kapcsolatos adatszükségleteinek fedezésére. A Felügyeleti Testület véleményét kikérték az egyetértési megállapodás azon részeiről, amelyek az EKB felügyeleti feladataira vonatkoznak.

Bankjegyek és érmék

Az eurobankjegyek harmadik sorozatának lehetséges témái

A Kormányzótanács 2023. november 29-én tudomásul vette az EKB és az eurorendszer nevében a 2023 nyarán az eurobankjegyek harmadik sorozatának lehetséges témáiról készített felmérések eredményeit. Az európai lakosság preferenciái alapján a két választott téma az „európai kultúra” és a „folyók és madarak”. A Kormányzótanács jóváhagyta egy tanácsadó csoport felállítását is, amelynek az lesz a feladata, hogy a kiválasztott témákat illusztráló motívumokat javasoljon. A kapcsolódó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az EKB bankfelügyelete

A jelentős hitelintézetek 2024. évi helyszíni ellenőrzéseinek és belsőmodell-vizsgálatainak felügyeleti vizsgálati programja

A Kormányzótanács 2023. november 21-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy aktualizálja az európai bankfelügyelet alá tartozó jelentős hitelintézeteket érintő 2024.évi helyszíni ellenőrzések és belsőmodell-vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programját (SEP). A helyszíni felügyeleti vizsgálati program a 2023–2025-ös időszak felügyeleti prioritásain alapul, amelyeket közzétettünk az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok