Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

prosinac 2022.

16. prosinca 2022.

Monetarna politika

Izmjena Uredbe ESB/2021/1 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama

Upravno vijeće donijelo je 6. prosinca 2022. Uredbu ESB/2022/43 o izmjeni Uredbe (EU) 2021/378 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama (ESB/2021/1). Novom uredbom provodi se odluka Upravnog vijeća od 27. listopada 2022. da se minimalne pričuve remuneriraju po stopi Eurosustava na novčani depozit od početka razdoblja održavanja pričuva koje počinje 21. prosinca 2022. Nadalje, kako bi se osigurale pravna jasnoća i transparentnost, novom uredbom definiran je i tretman remuneracije sredstava prvotno uključenih u sredstva minimalnih pričuva za koja se naknadno smatra da ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 1. točke (d) Uredbe ESB/2021/1 te se stoga isključuju iz sredstava pričuva institucije u skladu s novom uredbom. Uredba ESB/2022/43 stupit će na snagu 21. prosinca 2022.

Tržišne operacije

Produljenje likvidnosnih linija sa središnjim bankama izvan europodručja

ESB je 15. prosinca 2022. objavio da će postojeće privremene linije za repo ugovore (Albanija, Andora, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Rumunjska i San Marino) i ugovore o razmjeni (Poljska) sa središnjim bankama izvan europodručja produljiti do 15. siječnja 2024. Opseg i operativni parametri pojedinačnih ugovora ostaju nepromijenjeni. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Godišnji pregled popisa prihvatljivih neuređenih tržišta i popisa priznatih agencija u okviru Eurosustava za kolateral

Upravno vijeće odlučilo je 6. prosinca 2022. da neće mijenjati popis neuređenih tržišta koje ESB prihvaća ni popis agencija koje ESB priznaje kao prihvatljive za sudjelovanje u okviru Eurosustava za kolateral. U prvim mjesecima 2023., nakon ulaska Hrvatske u europodručje 1. siječnja 2023., provest će se ad hoc preispitivanje. Trenutačni popisi mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Promjene povezane s uvođenjem novog sustava upravljanja kolateralom Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 28. studenoga 2022. da će odgoditi uvođenje novog sustava upravljanja kolateralom Eurosustava (engl. Eurosystem Collateral Management System, ECMS), tako da se ono neće održati 20. studenoga 2023. nego 8. travnja 2024. Ta odluka donesena je kako bi se ublažio utjecaj odgođenog uvođenja novog sustava namire u realnom vremenu na bruto načelu i modela za središnje upravljanje likvidnošću Eurosustava, T2, koje je 20. listopada 2022. odgođeno za četiri mjeseca. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Preispitivanje Savjetodavne skupine Eurosustava za tržišne infrastrukture za vrijednosne papire i kolateral

Upravno vijeće primilo je 8. prosinca 2022. na znanje rezultate preispitivanja pitanja funkcioniranja i upravljanja u vezi sa Savjetodavnom skupinom za tržišne infrastrukture za vrijednosne papire i kolateral (engl. Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral, AMI-SeCo) te odobrilo njezin izmijenjeni mandat i sastav. AMI-SeCo je savjetodavna skupina Eurosustava za tržišne infrastrukture osnovana 2017. kako bi se olakšao aktivan dijalog o pitanjima povezanima s kliringom i namirom vrijednosnih papira, upravljanjem kolateralom te funkcioniranjem i razvojem platforme TARGET2-Securities (platforma T2S). U skladu s rezultatima preispitivanja AMI-SeCo više neće djelovati u jednom nego u dva sastava kako bi se jasno razlikovala njegova službena savjetodavna uloga u upravljanju platformom T2S od njegove uloge u raspravama o usklađivanju i integraciji na razini Europe. Nadalje, geografski i poslovni djelokrug njegova sastava za usklađivanje proširit će se na nedovoljno zastupljena geografska područja i izdavatelje koji su ključni dionici u poslovima koji slijede nakon trgovine vrijednosnim papirima i upravljanju kolateralom. Povezane informacije uskoro će biti posuvremenjene na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu zakona o obračunu i namiri plaćanja

Upravno vijeće donijelo je 2. prosinca 2022. Mišljenje CON/2022/42 na zahtjev švedskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu uredbe Vijeća o uspostavi mehanizma za korekciju tržišta radi zaštite građana i gospodarstva od pretjerano visokih cijena

Upravno vijeće donijelo je 2. prosinca 2022. Mišljenje CON/2022/44 na zahtjev Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o zabrani gotovinskih plaćanja u odnosu na transakcije u vezi s nekretninama i o pretpostavci nepouzdanosti osoba na koje se odnosi režim mjera ograničavanja Unije

Upravno vijeće donijelo je 5. prosinca 2022. Mišljenje CON/2022/43 na zahtjev njemačkog ministarstva financija.

Upravljanje

Izmjene etičkih pravila koja se primjenjuju na visoke dužnosnike ESB‑a

Krajem studenoga 2022. Upravno vijeće donijelo je poboljšanu inačicu Kodeksa ponašanja za visoke dužnosnike ESB‑a (dalje u tekstu: Jedinstveni kodeks), u kojoj su dodatno ograničene privatne financijske transakcije. Revidiranim okvirom zamjenjuje se Jedinstveni kodeks iz 2019. s učinkom od 1. siječnja 2023. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Trogodišnje preispitivanje mandatā odborā Eurosustava odnosno ESSB‑a

U sklopu trogodišnjeg preispitivanja mandatā odborā Upravno vijeće produljilo je 2. prosinca 2022. mandate odborima Eurosustava odnosno ESSB‑a osnovanima u skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika ESB‑a za još jedan trogodišnji mandat, koji istječe 31. prosinca 2025. Upravno vijeće produljilo je i mandate Konferencije za etička pitanja i usklađenost s propisima te Konferencije za ljudske potencijale, koje su osnovane u skladu s člankom 9.a Poslovnika. Te će konferencije biti preimenovane u Odbor za etička pitanja i usklađenost s propisima odnosno Odbor za ljudske potencijale. Nadalje, Upravno vijeće imenovalo je, na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2025., prvog zamjenika guvernera središnje banke Banque de France Denisa Beaua za predsjednika Odbora za proračun (engl. Budget Committee, BUCOM), člana Izvršnog odbora središnje banke De Nederlandsche Bank Olafa Sleijpena za predsjednika Odbora za kontroling (engl. Committee on Controlling, COMCO) i direktora Ljudskih potencijala u središnjoj banci Banco de Portugal Pedra Raposa za supredsjednika Odbora za ljudske potencijale (engl. Human Resources Committee, HRC) iz nacionalne središnje banke. Upravno vijeće potvrdilo je i ponovno imenovanje svih drugih predsjednika odborā do 31. prosinca 2025.

Preporuka ESB‑a o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank

Upravno vijeće donijelo je 13. prosinca 2022. Preporuku ESB/2022/44 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank.

Novčanice i kovanice

Drugo istraživanje o platnim navikama potrošača u europodručju

Upravno vijeće primilo je 8. prosinca 2022. na znanje izvješće Odbora za novčanice (engl. Banknote Committee, BANCO) i Odbora za tržišnu infrastrukturu i platni promet (engl. Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC) Eurosustava odnosno ESSB‑a o rezultatima drugog istraživanja o platnim navikama potrošača u europodručju (engl. Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE). Povezana anketa provedena je u razdoblju od listopada 2021. do lipnja 2022. u 17 država europodručja. Središnje banke Deutsche Bundesbank i De Nederlandsche Bank, zajedno s Nizozemskom udrugom za plaćanja, već dulje od desetljeća provode vlastite ankete o platnim navikama a njihovi podatci za razdoblje od 2021. do 2022. integrirani su s podatcima ostatka europodručja. Premda se prelazak na bezgotovinska plaćanja nastavlja, kao što je vidljivo iz izvješća, gotovina je zadržala važnu ulogu. Plaćanje gotovinom i dalje je najčešće rabljena metoda plaćanja na prodajnom mjestu i plaćanja između fizičkih osoba. No bezgotovinska su plaćanja u porastu, što podupire smanjenje kupnji na prodajnom mjestu i porast kupnji na internetu. Rezultati drugog istraživanja SPACE uskoro će biti objavljeni na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Nadzorni prioriteti SSM‑a za razdoblje od 2023. do 2025.

Upravno vijeće 5. prosinca 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi dokument pod naslovom Nadzor banaka ESB‑a: Nadzorni prioriteti SSM‑a za razdoblje od 2023. do 2025. Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost sa Smjernicama EBA‑e o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres

Upravno vijeće 7. prosinca 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako do 1. siječnja 2023. namjerava uskladiti postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire s EBA‑inim Smjernicama o zajedničkim postupcima i metodologijama za postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP) i nadzorno testiranje otpornosti na stres (EBA/GL/2022/03).

Izvješće o nadzoru manje značajnih institucija za 2022.

Upravno vijeće 8. prosinca 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi dokument pod naslovom Izvješće o nadzoru manje značajnih institucija za 2022. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Izvješće ESB‑a o dobroj praksi za testiranje otpornosti na klimatski stres

Upravno vijeće 14. prosinca 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi dokument pod naslovom Izvješće ESB‑a o dobroj praksi za testiranje otpornosti na klimatski stres. Izvješće će uskoro biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije