Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2022

16 decembrie 2022

Politică monetară

Modificarea Regulamentului BCE/2021/1 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii

La data de 6 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2022/43 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2021/378 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (BCE/2021/1). Actul juridic de modificare pune în aplicare decizia Consiliului guvernatorilor din 27 octombrie 2022, care stabilește remunerarea rezervelor minime obligatorii la rata dobânzii la facilitatea de depozit a Eurosistemului de la începutul perioadei de aplicare care debutează la 21 decembrie 2022. În plus, pentru a asigura claritatea juridică și transparența, actul juridic de modificare definește și tratamentul aplicat remunerării fondurilor care, după ce au fost incluse inițial în rezervele minime obligatorii, sunt considerate ulterior ca îndeplinind condițiile enunțate la articolul 3 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul BCE/2021/1 și, prin urmare, sunt excluse din deținerile de rezerve ale unei instituții în temeiul actului respectiv. Actul juridic de modificare va intra în vigoare la 21 decembrie 2022.

Operațiuni de piață

Prelungirea liniilor de furnizare de lichiditate cu bănci centrale din afara zonei euro

La data de 15 decembrie 2022, BCE a anunțat prelungirea, până la 15 ianuarie 2024, a liniilor repo (Albania, Andorra, Ungaria, Macedonia de Nord, România și San Marino) și a celor de swap (Polonia) temporare existente cu bănci centrale din afara zonei euro. Dimensiunea și parametrii operaționali ai acordurilor individuale nu vor suferi modificări. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Evaluarea anuală a listei piețelor nereglementate acceptabile și a listei agențiilor recunoscute la nivelul cadrului de garantare al Eurosistemului

La data de 6 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să nu aducă modificări listei piețelor nereglementate acceptate de BCE sau listei agențiilor recunoscute de BCE drept eligibile pentru participarea la cadrul de garantare al Eurosistemului. O evaluare ad-hoc va fi efectuată la începutul anului 2023, după aderarea Croației la zona euro la 1 ianuarie 2023. Listele actuale sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări legate de lansarea noului Sistem de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS)

La data de 28 noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să reprogrameze lansarea ECMS în perioada 20 noiembrie 2023-8 aprilie 2024. Această decizie a fost adoptată pentru a atenua impactul reprogramării lansării T2, noul sistem al Eurosistemului de decontare pe bază brută în timp real și modelul său de gestionare centralizată a lichidității, care a fost amânată cu patru luni la data de 20 octombrie 2022. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Evaluarea Grupului consultativ al Eurosistemului privind infrastructurile de piață pentru valori mobiliare și garanții (Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral – AMI-SeCo)

La data de 8 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de rezultatul evaluării funcționării și guvernanței AMI-SeCo și a aprobat mandatul și structura sa revizuite. AMI-SeCo este un grup consultativ în relația cu piața al Eurosistemului, care a fost înființat în 2017 pentru a facilita un dialog activ pe teme legate de compensarea și decontarea titlurilor de valoare, gestionarea garanțiilor, precum și operarea și dezvoltarea TARGET2-Securities (T2S). În urma evaluării, AMI-SeCo va trece de la o structură unică la două structuri, pentru a permite o distincție clară între rolul său consultativ formal în cadrul guvernanței T2S și rolul său în dezbaterile privind armonizarea și integrarea la nivel european. În plus, sfera geografică și domeniul de activitate al structurii sale de armonizare vor fi extinse pentru a include regiunile geografice subreprezentate și emitenții care sunt principalele părți interesate în chestiuni legate de post-tranzacționare și în gestionarea garanțiilor. Informațiile pe această temă vor fi actualizate în curând pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la un proiect de lege privind compensarea și decontarea plăților

La data de 2 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/42, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Suedia.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de corecție a pieței pentru a proteja cetățenii și economia împotriva prețurilor excesiv de mari

La data de 2 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/44, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la interzicerea plăților în numerar în cadrul tranzacțiilor imobiliare și prezumția lipsei de credibilitate a persoanelor afectate de regimul de măsuri restrictive al Uniunii

La data de 5 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/43, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Germania.

Guvernanță corporativă

Modificări ale normelor etice aplicabile înalților funcționari ai BCE

La sfârșitul lunii noiembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat o versiune optimizată a Codului de conduită pentru înalții funcționari ai BCE (Codul unic), care impune restricții suplimentare în ceea ce privește normele referitoare la tranzacțiile financiare private. Cadrul revizuit înlocuiește Codul unic din 2019 cu efect de la 1 ianuarie 2023. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Evaluarea trienală a comitetelor Eurosistemului/SEBC

La data de 2 decembrie 2022, în cadrul evaluării trienale a mandatelor comitetelor, Consiliul guvernatorilor a prelungit cu încă trei ani, până la 31 decembrie 2025, mandatele comitetelor Eurosistemului/SEBC înființate în conformitate cu articolul 9.1 din Regulamentul de procedură al BCE. Consiliul guvernatorilor a prelungit, de asemenea, mandatul Conferinței de etică și conformitate (Ethics and Compliance Conference – ECC) și pe cel al Conferinței privind resursele umane (Human Resources Conference – HRC), ambele înființate în conformitate cu articolul 9a din Regulamentul de procedură. Aceste conferințe urmează să fie redenumite, devenind Comitetul de etică și conformitate și, respectiv, Comitetul pentru resurse umane. De asemenea, Consiliul guvernatorilor i-a numit, pentru perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2025, pe Denis Beau, prim-viceguvernator al Banque de France, în funcția de președinte al Comitetului pentru buget (BUCOM); pe Olaf Sleijpen, membru în Comitetul executiv al De Nederlandsche Bank, în funcția de președinte al Comitetului de control (COMCO); și pe Pedro Raposo, director al Direcției resurse umane din cadrul Banco de Portugal, în funcția de copreședinte din partea BCN al Comitetului pentru resurse umane (HRC). Consiliul guvernatorilor a confirmat, de asemenea, renumirea președinților tuturor celorlalte comitete până la 31 decembrie 2025.

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank

La data de 13 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/44 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Oesterreichische Nationalbank.

Bancnote și monede

Ce de-al doilea studiu privind atitudinile față de plăți ale consumatorilor din zona euro

La data de 8 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de un raport întocmit de Comitetul pentru bancnote (Banknote Committee – BANCO) și Comitetul pentru plăți și infrastructura pieței (Market Infrastructure and Payments Committee – MIPC) din cadrul Eurosistemului/SEBC cu privire la rezultatele celui de-al doilea studiu referitor la atitudinile față de plăți ale consumatorilor din zona euro (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area – SPACE). Sondajul aferent a fost efectuat în perioada octombrie 2021-iunie 2022 în 17 țări din zona euro. Deutsche Bundesbank și De Nederlandsche Bank, alături de Asociația Plăților din Țările de Jos, au efectuat, timp de peste un deceniu, propriile sondaje privind atitudinile în materie de plăți, datele lor aferente perioadei 2021-2022 fiind integrate în cele din restul zonei euro. Deși evoluția în direcția plăților fără numerar continuă, după cum se arată în raport, numerarul deține încă un rol important. Acesta rămâne metoda de plată cel mai frecvent utilizată atât la punctele de vânzare, cât și pentru plățile între persoane. Cu toate acestea, plățile fără numerar sunt în creștere, susținute de reorientarea dinspre achizițiile efectuate la punctele de vânzare către cele online. Rezultatele celui de-al doilea studiu SPACE vor fi publicate în curând pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru perioada 2023-2025

La data de 5 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica documentul intitulat „Supravegherea bancară a BCE: Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS pentru perioada 2023-2025”. Documentul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere

La data de 7 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE cu privire la faptul că, în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze, până la 1 ianuarie 2023, Ghidului ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) și pentru simulările de criză de supraveghere în conformitate cu Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2022/03).

Raportul 2022 privind supravegherea instituțiilor mai puțin semnificative

La data de 8 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica documentul intitulat „Raportul 2022 privind supravegherea instituțiilor mai puțin semnificative” (LSI supervision report 2022). Raportul este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Raportul BCE privind bunele practici în materie de testări la stres cu privire la schimbările climatice

La data de 14 decembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica documentul intitulat „Raportul BCE privind bunele practici în materie de testări la stres cu privire la schimbările climatice” (ECB report on good practices for climate stress testing). Raportul va fi pus la dispoziție în curând pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media