Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. december

2022. december 16.

Monetáris politika

A kötelező tartalékképzési követelmények alkalmazásáról szóló EKB/2021/1 rendelet módosítása

A Kormányzótanács 2022. december 6-án elfogadta az EKB/2022/43 rendeletet, amely a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló (EU) 2021/378 rendeletet módosítja (EKB/2021/1). A módosító jogi aktus a Kormányzótanács 2022. október 27-i határozatát hajtja végre, amely a 2022. december 21-én kezdődő tartalékolási időszak kezdetétől a kötelező tartalékok kamatát az eurorendszer betéti rendelkezésre állásának kamatlábában állapítja meg. Ezenkívül a jogi egyértelműség és az átláthatóság biztosítása érdekében a módosító jogi aktus meghatározza azon pénzeszközök kamatozásának kezelését is, amelyek kezdetben a kötelezőtartalék-állomány részét képezték, és amelyeket később úgy tekintenek, hogy teljesítik az EKB/2021/1 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feltételeket, és ezért ki vannak zárva az adott jogi aktus szerint a hitelintézet tartalékállományából. A módosító jogi aktus 2022. december 21-én lép hatályba.

Piaci műveletek

Az euroövezeten kívüli központi bankokkal fennálló likviditási keretek meghosszabbítása

2022. december 15-én az EKB bejelentette, hogy 2024. január 15-ig meghosszabbítja az euroövezeten kívüli központi bankokkal fennálló ideiglenes repokeret- (Albánia, Andorra, Észak-Macedónia, Magyarország, Románia és San Marino esetében) és swapkeret-megállapodásokat (Lengyelország esetében). Az egyes megállapodások összege és operatív paraméterei nem változnak. Az erről szóló sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az elfogadható szabályozatlan piacok és az eurorendszer fedezeti keretrendszerében elismert ügynökségek jegyzékeinek éves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. december 6-án úgy határozott, hogy nem módosítja az EKB által elfogadott nem szabályozott piacok jegyzékét, valamint az EKB által az eurorendszer fedezeti keretrendszerében való részvételre jogosultként elismert ügynökségek jegyzékét. 2023 elején eseti felülvizsgálatra kerül sor, miután Horvátország 2023. január 1-jén csatlakozik az euroövezethez. Az aktuális jegyzékek megtekinthetők az EKB honlapján.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az eurorendszer új fedezetkezelési rendszerének (ECMS) bevezetésével kapcsolatos változások

A Kormányzótanács 2022. november 28-án úgy határozott, hogy az ECMS bevezetését 2023. november 20-ról 2024. április 8-ra halasztja. A döntés célja az volt, hogy enyhítsék a T2 – az eurorendszer új valós idejű bruttó elszámolási rendszere és központi likviditáskezelési modellje – átütemezett bevezetésének hatását; a bevezetést 2022. október 20-án négy hónappal halasztották el. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az eurorendszer Értékpapírokkal és Fedezettel Kapcsolatos Piaci Infrastruktúrák Tanácsadó Csoportjának (AMI-SeCo) felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. december 8-án tudomásul vette az AMI-SeCo működésére és irányítására irányuló felülvizsgálat eredményét, továbbá jóváhagyta módosított megbízatását és összetételét. Az AMI-SeCo az eurorendszer piaci tanácsadó csoportja, amelyet 2017-ben hoztak létre azzal a céllal, hogy elősegítse az aktív párbeszédet az értékpapírok elszámolásával és kiegyenlítésével, a fedezetkezeléssel, valamint a TARGET2-Securities (T2S) működésével és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekről. A felülvizsgálat eredményeként az AMI-SeCo egyféle összetételről kétfélére tér át, hogy egyértelmű különbséget lehessen tenni a T2S irányításában betöltött hivatalos konzultációs szerepe és a harmonizációs és integrációs vitákban Európa-szerte betöltött szerepe között. Ezenkívül a harmonizációs összetétel földrajzi és üzleti hatóköre ki fog terjedni az alulreprezentált földrajzi régiókra és kibocsátókra, amelyek a kereskedés utáni értékpapírügyekben és a fedezetkezelésben kiemelten fontos szereplők. A kapcsolódó információkat hamarosan aktualizáljuk az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a fizetések elszámolásáról és kiegyenlítéséről szóló jogszabálytervezetről

A Kormányzótanács 2022. december 2-án elfogadta a CON/2022/42 véleményt, amelyet a svéd pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB-vélemény a lakosság és a gazdaság túlzottan magas árakkal szembeni védelmét szolgáló piaci korrekciós mechanizmus létrehozásáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2022. december 2-án elfogadta a CON/2022/44 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának a megkeresése alapján adott ki.

EKB-vélemény az ingatlanügyletek során a készpénzfizetések tilalmáról, valamint az uniós korlátozóintézkedés-rendszerrel érintett személyek megbízhatatlanságára irányuló vélelemről

A Kormányzótanács 2022. december 5-én elfogadta a CON/2022/43 véleményt, amelyet a német pénzügyminisztérium megkeresése alapján adott ki.

Szervezetirányítás

Az EKB vezető tisztségviselőire vonatkozó etikai szabályok módosítása

2022 novemberének végén a Kormányzótanács elfogadta az EKB vezető tisztségviselőinek szóló magatartási kódex (egységes kódex) továbbfejlesztett változatát azzal, hogy további korlátozásokat vezetett be a magánjellegű pénzügyi tranzakciókra vonatkozó szabályokra. Ez a kódex 2023. január 1-jei hatállyal a 2019. évi egységes kódex helyébe lép. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Az eurorendszer-/KBER-szakbizottságok hároméves felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. december 2-án a szakbizottságok megbízatásának háromévenkénti felülvizsgálata keretében az EKB eljárási szabályzatának 9.1 cikke alapján felállított eurorendszer-/KBER-bizottságok megbízatását újabb három évvel meghosszabbította; ennek értelmében kinevezésük 2025. december 31-én ér véget. A Kormányzótanács kiterjesztette az Etikai és Jogkövetési Konferenciának (ECC) és az Emberi Erőforrások Konferenciájának (HRC) a megbízatását is, amelyeket az eljárási szabályzat 9a. cikkével összhangban hoztak létre. A konferenciák új neve Etikai és Jogkövetési Bizottság, illetve Emberi Erőforrás Bizottság lesz. A Kormányzótanács emellett a 2023. január 1. és 2025. december 31. közötti időtartamra kinevezte Denis Beau-t, a Banque de France első elnökhelyettesét a Költségvetési Bizottság (BUCOM) elnökévé, Olaf Sleijpent, a De Nederlandsche Bank Igazgatóságának tagját a Kontrolling Bizottság (COMCO) elnökévé és Pedro Raposót, a Banco de Portugal emberi erőforrásokért felelős igazgatóját az Emberi Erőforrások Bizottságának (HRC) NKB-s társelnökévé. A Kormányzótanács ezenkívül az összes többi bizottsági elnök újrakinevezését 2025. december 31-ig tartó hivatali időre megerősítette.

Az EKB ajánlása az Oesterreichische Nationalbank könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2022. december 13-án elfogadta az EKB/2022/44 ajánlást az Európai Unió Tanácsa számára az Oesterreichische Nationalbank könyvvizsgálóiról.

Bankjegyek és érmék

Második tanulmány az euroövezeti fogyasztók fizetési magatartásáról

A Kormányzótanács 2022. december 8-án tudomásul vette az euroövezeti fogyasztók fizetési magatartásáról szóló második tanulmány (SPACE) eredményeiről készült jelentést, amelyet az eurorendszer/KBER Bankjegy Bizottsága (BANCO) és Piaci Infrastruktúra és Pénzforgalom Bizottsága (MIPC) készített. A vonatkozó felmérést 2021 októbere és 2022 júniusa között 17 euroövezeti országban végezték. A Deutsche Bundesbank és a De Nederlandsche Bank a Holland Pénzforgalmi Szövetséggel együtt több mint egy évtizede végez saját felméréseket a fizetési attitűdökről, 2021–22-es adataikat pedig integrálták az euroövezet többi részének adataival. Miközben a készpénz nélküli fizetés felé való elmozdulás folyamatos, amint a jelentésből is kiderül, a készpénz továbbra is fontos szerepet játszik. Továbbra is ez a leggyakrabban használt fizetési mód mind az eladási helyeken, mind a személyek közötti fizetésforgalomban. Ugyanakkor a készpénzmentes fizetések száma növekszik, amit támogat az eladási helyeken való vásárlástól az online vásárlás felé történő elmozdulás. A második SPACE-tanulmány eredményeit hamarosan közzétesszük az EKB honlapján.

Az EKB bankfelügyelete

Az SSM felügyeleti prioritásai a 2023–25-ös időszakra

A Kormányzótanács 2022. december 5-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák „Az EKB bankfelügyelete: az SSM felügyeleti prioritásai a 2023–25-ös időszakra” című dokumentumot. A dokumentum megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

Megfelelés a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárásra (SREP) és a felügyeleti stressztesztelésre vonatkozó közös eljárásokról és módszerekről szóló EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2022. december 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az EBH-t arról, hogy a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében az EKB 2023. január 1-jéig meg kíván felelni azoknak az EBH-iránymutatásoknak, amelyek a SREP eljárásra és a felügyeleti stressztesztelésre vonatkozó, 2013/36/EU irányelv szerinti közös eljárásokról és módszerekről szólnak (EBA/GL/2022/03).

A kevésbé jelentős hitelintézetek (LSI-k) 2022. évi felügyeleti jelentése

A Kormányzótanács 2022. december 8-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák „Az LSI-k 2022. évi felügyeleti jelentése” című anyagot. A jelentés megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

EKB-jelentés az éghajlati stressztesztelés bevált gyakorlatáról

A Kormányzótanács 2022. december 14-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy közzétegyék „Az EKB jelentése az éghajlati stressztesztelés bevált gyakorlatáról” című dokumentumot. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok