Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

listopad 2022.

28. listopada 2022.

Monetarna politika

Produljenje bilateralnog valutnog ugovora o razmjeni eura za juan renminbi s kineskom središnjom bankom

ESB je 10. listopada 2022. najavio produljenje bilateralnog valutnog ugovora o razmjeni eura za juan renminbi između ESB‑a i kineske središnje banke za još tri godine. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Prilagodba treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (operacije TLTRO III)

Upravno vijeće odlučilo je 27. listopada 2022. prilagoditi uvjete provedbe operacija TLTRO III kako bi ih uskladilo s općenitom normalizacijom monetarne politike. Povezano priopćenje za javnost koje sadržava više pojedinosti može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Promjena remuneracije minimalnih pričuva

Upravno vijeće odlučilo je 27. listopada 2022. da će se od početka razdoblja održavanja pričuva, koje počinje 21. prosinca 2022., minimalne pričuve remunerirati po stopi koja je jednaka stopi Eurosustava na novčani depozit. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišne operacije

Odluka ESB‑a o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama u Hrvatskoj

ESB je 20. listopada 2022. donio Odluku ESB/2022/36 o prijelaznim odredbama za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama od strane ESB‑a nakon uvođenja eura u Hrvatskoj. Od 1. siječnja 2023. na kreditne institucije i podružnice kreditnih institucija u Hrvatskoj primjenjivat će se odredbe Eurosustava o minimalnim obveznim pričuvama. S obzirom na to da redovito razdoblje održavanja pričuva traje od 21. prosinca 2022. do 7. veljače 2023., prijelazne odredbe potrebne su radi neometane integracije odgovarajućih kreditnih institucija u sustav minimalnih pričuva Eurosustava bez njihova nerazmjernog opterećenja. U skladu s dosadašnjom praksom u državama koje su uvele euro, Odlukom se određuje prijelazno razdoblje održavanja pričuva, i to od 1. siječnja do 7. veljače 2023., za primjenu odredbi o minimalnim pričuvama na kreditne institucije u Hrvatskoj. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Tehničke izmjene pravnog okvira za platformu TARGET2‑Securities (T2S)

Upravno vijeće primilo je 28. rujna 2022. na znanje izmjene Priloga 6. okvirnom sporazumu o platformi T2S i sporazumu o sudjelovanju valute na platformi T2S. Prilog 6. tim dokumentima sadržava sporazum o razini usluga na platformi T2S, kojim se posebno određuju: 1) razine usluga u skladu s kojima će Eurosustav na platformi T2S pružati usluge uključenim središnjim depozitorijima vrijednosnih papira i povezanim središnjim bankama izvan europodručja te 2) ključni pokazatelji uspješnosti. Izmjene su rezultat redovitog postupka preispitivanja sporazuma o razini usluga.

Odgoda pokretanja obnovljenog sustava za plaćanje velikih vrijednosti

Upravno vijeće odlučilo je 20. listopada 2022. odgoditi uvođenje novog sustava namire u realnom vremenu na bruto načelu i modela za središnje upravljanje likvidnošću, T2. Uvođenje se odgađa za četiri mjeseca, odnosno neće se održati 21. studenoga 2022. nego 20. ožujka 2023. Odluka o odgodi donesena je zato što korisnicima treba dati dodatno vrijeme za dovršetak provjera u stabilnom okružju. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Statistika

Preispitivanje okvira za neispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva

Upravno vijeće završilo je 29. rujna 2022. preispitivanje okvira za neispunjavanje statističkih izvještajnih zahtjeva. Preispitivanje je provedeno kako bi se povećala učinkovitost okvira, pojednostavnili povezani postupci i pojasnile uloge uključenih nadležnih institucija. Na osnovi preispitivanja Upravno vijeće donijelo je Uredbu ESB/2022/31 o postupcima radi utvrđivanja povrede u slučajevima neispunjavanja statističkih izvještajnih zahtjeva i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2010/10 te Odluku ESB/2022/32 o metodologiji za izračun sankcija za navodne povrede statističkih izvještajnih zahtjeva. Nacrt uredbe dovršen je po završetku savjetovanja s javnošću koje je provedeno u 2021. Povezana izjava o povratnim informacijama u kojoj se iznosi ESB‑ova ocjena primjedbi koje su primljene tijekom savjetovanja s javnošću može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s dodatnim informacijama o preispitivanju.

Novčanice i kovanice

Izmjene Odluke ESB/2020/24 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura

Upravno vijeće donijelo je 13. listopada 2022. Odluku ESB/2022/35 o izmjeni Odluke ESB/2020/24 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura radi učinkovite i praktične provedbe zahtjeva koji se odnose na etiku povezanih s akreditacijom proizvođača zaštićenih elemenata eura i elemenata eura.

Nadzor banaka ESB‑a

Objavljivanje posuvremenjenih dokumenata za postupak za pripremu zahtjeva u vezi s provjerom internih modela

Upravno vijeće 20. rujna 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objave posuvremenjeni dokumenti za postupak za pripremu zahtjeva u vezi s provjerom internih modela. Izmijenjeni su predlošci za kreditni i tržišni rizik u sklopu upitnika za samoprocjenu, obrasci za postupak za pripremu zahtjeva i obrasci zahtjeva te povezane smjernice. Posuvremenjeni dokumenti mogu se pronaći u dijelu mrežnih stranica ESB‑a o nadzoru banaka koji se odnosi na provjere internih modela.

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu vodiča ESB‑a o postupcima povezanima s kvalificiranim udjelom

Upravno vijeće 23. rujna 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene savjetovanje s javnošću o Nacrtu vodiča ESB‑a o postupcima povezanima s kvalificiranim udjelom. Cilj je vodiča pojasniti kako ESB procjenjuje zahtjeve za stjecanje kvalificiranih udjela u bankama. Savjetovanje s javnošću traje do 9. studenoga 2022. Povezano priopćenje za javnost s dodatnim informacijama dostupno je na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije