Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2022

28 octombrie 2022

Politică monetară

Prelungirea acordului bilateral de swap valutar euro-renminbi cu Banca Populară a Chinei

La data de 10 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a anunțat prelungirea, pentru încă trei ani, a acordului bilateral de swap valutar euro-renminbi între BCE și Banca Populară a Chinei. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Recalibrarea celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III)

La data de 27 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis recalibrarea condițiilor aplicabile OTRTL III pentru a asigura consecvența cu procesul mai amplu de normalizare a politicii monetare. Comunicatul de presă pe această temă, care conține detalii suplimentare, este disponibil pe website-ul BCE.

Modificarea remunerării rezervelor minime obligatorii

La data de 27 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să fixeze remunerarea rezervelor minime obligatorii la nivelul ratei dobânzii la facilitatea de depozit a Eurosistemului de la începutul perioadei de aplicare care debutează la 21 decembrie 2022. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Operațiuni de piață

Decizia BCE privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii în Croația

La data de 20 octombrie 2022, BCE a adoptat Decizia BCE/2022/36 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii euro în Croația. De la 1 ianuarie 2023, instituțiile de credit și sucursalele instituțiilor de credit aflate în Croația vor face obiectul cerințelor Eurosistemului privind rezervele minime obligatorii. Având în vedere că perioada normală de constituire a acestor rezerve începe la 21 decembrie 2022 și se încheie la 7 februarie 2023, sunt necesare dispoziții tranzitorii pentru a asigura că instituțiile de credit relevante sunt integrate de o manieră armonioasă în sistemul rezervelor minime obligatorii al Eurosistemului, fără a li se impune o sarcină disproporționată. În concordanță cu practica utilizată cu ocazia adoptării euro de către alte țări, decizia prevede o perioadă tranzitorie de aplicare a rezervelor minime obligatorii, cuprinsă, în cazul de față, între 1 ianuarie și 7 februarie 2023, pentru impunerea cerințelor privind aceste rezerve instituțiilor de credit aflate în Croația. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări tehnice aduse cadrului juridic al TARGET2-Securities (T2S)

La data de 28 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de revizuirile aduse Anexei 6 la Acordul-cadru privind T2S și Acordul de participare monetară la T2S. Anexa 6 la aceste documente specifică acordul privind nivelul serviciilor T2S, care definește îndeosebi: (i) nivelurile serviciilor în conformitate cu care Eurosistemul trebuie să furnizeze servicii T2S depozitarilor centrali de instrumente financiare participanți și băncilor centrale din afara zonei euro conectate, precum și (ii) indicatorii de performanță principali. Modificările au rezultat în urma procesului de evaluare periodică a acordului privind nivelul serviciilor.

Reprogramarea lansării noului sistem de plăți de mare valoare

La data de 20 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să reprogrameze lansarea noului sistem de decontare pe bază brută în timp real și a modelului său de gestionare centralizată a lichidității, T2. Lansarea a fost amânată cu patru luni, de la 21 noiembrie 2022 la 20 martie 2023. Decizia a fost determinată de necesitatea de a oferi utilizatorilor mai mult timp pentru a le permite să își finalizeze procedura de testare într-un mediu stabil. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Statistică

Evaluarea cadrului privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică

La data de 29 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor a finalizat evaluarea cadrului privind nerespectarea cerințelor de raportare statistică. Scopul evaluării a fost eficientizarea cadrului, simplificarea procedurilor pertinente și clarificarea rolurilor instituțiilor relevante în cadrul procesului. În urma evaluării, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2022/31 privind procedurile de constatare a încălcărilor în cazurile de nerespectare a cerințelor de raportare statistică și de abrogare a Deciziei BCE/2010/10, precum și Decizia BCE/2022/32 privind metodologia de calculare a sancțiunilor pentru pretinse încălcări ale cerințelor de raportare statistică. Proiectul de regulament a fost finalizat după încheierea unei consultări publice, care a avut loc în 2021. Sinteza reacțiilor primite pe această temă, care prezintă analiza BCE cu privire la observațiile primite în timpul consultării publice, este disponibilă pe website-ul BCE, alături de informații suplimentare referitoare la evaluare.

Bancnote și monede

Modificări aduse Deciziei BCE/2020/24 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro

La data de 13 octombrie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2022/35 de modificare a Deciziei BCE/2020/24 privind procedurile de acreditare pentru producătorii elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro. Modificările introduse vizează să asigure punerea eficientă în practică a cerințelor etice legate de acreditarea producătorilor elementelor de securitate specifice euro și ai elementelor specifice euro.

Supravegherea bancară a BCE

Publicarea documentelor actualizate pentru procesul de predepunere a cererii în cadrul investigațiilor privind modelele interne (Internal Model Investigation – IMI)

La data de 20 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica documente actualizate referitoare la procesul de predepunere a cererii în cadrul investigațiilor privind modelele interne. Revizuirile includ modelele chestionarului de autoevaluare pentru riscul de credit și cel de piață, formularele de predepunere și depunere a cererilor, precum și orientările aferente privind formularele de predepunere și depunere a cererilor. Documentele actualizate sunt disponibile în secțiunea referitoare la investigații privind modelele interne de pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Consultarea publică referitoare la proiectul de ghid cu privire la procedurile privind participațiile calificate

La data de 23 septembrie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de ghid cu privire la procedurile privind participațiile calificate. Ghidul vizează clarificarea modului în care BCE evaluează cererile de achiziționare a unor participații calificate la bănci. Consultarea se desfășoară până la data de 9 noiembrie 2022. Comunicatul de presă pe această temă, care conține mai multe detalii, este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media