Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2022

28. října 2022

Měnová politika

Prodloužení dvoustranné swapové dohody s čínskou centrální bankou o výměně eura za renminbi

ECB oznámila 10. října 2022 prodloužení dvoustranné swapové dohody o výměně eura za renminbi mezi ECB a čínskou centrální bankou o další tři roky. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rekalibrace třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO III)

Rada guvernérů se 27. října 2022 rozhodla rekalibrovat podmínky TLTRO III v zájmu zajištění konzistentnosti s širším procesem návratu měnové politiky k normálu. Související tisková zpráva s dalšími podrobnostmi je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna úročení minimálních rezerv

Rada guvernérů se 27. října 2022 rozhodla nastavit úročení minimálních rezerv na úroveň úrokové sazby vkladové facility Eurosystému k počátku udržovacího období rezerv, které začíná 21. prosince 2022. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Rozhodnutí ECB o přechodných ustanoveních pro uplatňování povinnosti minimálních rezerv v Chorvatsku

ECB přijala 20. října 2022 rozhodnutí ECB/2022/36 o přechodných ustanoveních pro uplatňování povinnosti minimálních rezerv Evropskou centrální bankou po zavedení eura v Chorvatsku. Na úvěrové instituce a pobočky úvěrových institucí nacházející se v Chorvatsku se bude od 1. ledna 2023 vztahovat povinnost minimálních rezerv Eurosystému. Vzhledem k tomu, že řádné udržovací období rezerv bude trvat od 21. prosince 2022 do 7. února 2023, přechodná ustanovení jsou nutná k zajištění hladké integrace příslušných úvěrových institucí do systému minimálních rezerv Eurosystému bez jejich neúměrného zatížení. V souladu s předchozími postupy v případech přijetí eura jinými zeměmi poskytuje toto rozhodnutí přechodné udržovací období rezerv, v tomto konkrétním případě od 1. ledna do 7. února 2023, pro zavedení povinných minimálních rezerv pro úvěrové instituci nacházející se v Chorvatsku. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Technické úpravy právního rámce systému TARGET2-Securities (T2S)

Rada guvernérů vzala 28. září 2022 na vědomí úpravy související s přílohou 6 rámcové dohody o T2S a dohody o měnové účasti T2S. Příloha 6 těchto dokumentů uvádí dohodu o úrovni služeb T2S (SLA), která definuje především: i) úrovně služeb, podle nichž má Eurosystém služby T2S poskytovat zúčastněným centrálním depozitářům cenných papírů a připojeným centrálním bankám zemí mimo eurozónu, a ii) klíčové ukazatele výkonnosti. Úpravy vznikly v rámci pravidelného procesu přezkumu SLA.

Posun data zahájení obnoveného systému pro velkobjemové platby

Rada guvernérů rozhodla 20. října 2022 o posunu data zahájení nového systému zúčtování plateb v reálném čase a jeho modelu centrálního řízení likvidity – T2. Datum zahájení bylo posunuto o čtyři měsíce, a to z 21. listopadu 2022 na 20. března 2023. Toto rozhodnutí bylo dáno nutností poskytnout uživatelům více času k dokončení jejich testování ve stabilním prostředí. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Přezkum rámce pro neplnění povinností statistického výkaznictví

Rada guvernérů dokončila 29. září 2022 svůj přezkum rámce pro neplnění povinností statistického výkaznictví. Účelem přezkumu bylo rámec zefektivnit, zjednodušit příslušné postupy a vyjasnit úlohu příslušných institucí v tomto procesu. V důsledku tohoto přezkumu Rada guvernérů přijala: i) nařízení ECB/2022/31 o řízení o sankcích v případě nesplnění statistické zpravodajské povinnosti a o zrušení rozhodnutí ECB/2010/10 a ii) rozhodnutí ECB/2022/32 o metodice výpočtu sankcí za údajné porušení statistické zpravodajské povinnosti. Konečné znění návrhu tohoto nařízení bylo vypracováno po ukončení veřejné konzultace, která se konala v roce 2021. Související odpověď prezentující hodnocení ECB týkající se připomínek obdržených v průběhu veřejné konzultace je k dispozici na internetových stránkách ECB společně s dalšími informacemi o tomto přezkumu.

Bankovky a mince

Změny rozhodnutí ECB/2020/24 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura

Rada guvernérů přijala 13. října 2022 rozhodnutí ECB/2022/35, kterým se mění rozhodnutí ECB/2020/24 o postupech pro akreditaci výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura. Účelem zavedených změn bylo zajistit efektivní a praktické provádění etických standardů týkajících se akreditace výrobců ochraňovaných hodnot eura a hodnot eura.

Bankovní dohled ECB

Zveřejnění aktualizovaných dokumentů týkajících se procesu před podáním žádosti o posouzení interního modelu (IMI)

Rada guvernérů nevznesla 20. září 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit aktualizované dokumenty týkající se procesu před podáním IMI žádosti. Úpravy zahrnují šablony dotazníku vlastního hodnocení pro úvěrová a tržní rizika, formuláře před podáním žádosti i pro její podání a související obecné zásady týkající se formulářů před podáním žádosti i pro její podání. Aktualizované dokumenty jsou k dispozici v sekci posuzování interních modelů internetových stránek bankovního dohledu ECB.

Veřejná konzultace k návrhu všeobecných zásad k řízením týkajícím se kvalifikovaných účastí

Rada guvernérů nevznesla 23. září 2022 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci k návrhu všeobecných zásad k řízením týkajícím se kvalifikovaných účastí. Cílem těchto všeobecných zásad je objasnit způsob, jakým ECB posuzuje žádosti o nabytí kvalifikované účasti v bankách. Konzultace bude probíhat do 9. listopadu 2022. Související tisková zpráva s dalšími podrobnostmi je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média