Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2022. október

2022. október 28.

Monetáris politika

A Kínai Népi Bankkal kötött bilaterális euro-renminbi devizaswap-megállapodás meghosszabbítása

2022. október 10-én az EKB bejelentette az EKB és a Kínai Népi Bank közötti bilaterális euro-renminbi devizaswap-megállapodás további három évvel történő meghosszabbítását. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek harmadik sorozatának (TLTRO–III) újrakalibrálása

A Kormányzótanács 2022. október 27-én úgy döntött, hogy újrakalibrálja a TLTRO–III műveletek feltételeit a szélesebb körű monetáris politikai normalizálódással való összhang biztosítása érdekében. A tárgyról további részleteket tartalmazó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

A kötelező tartalék utáni díjazás módosítása

A Kormányzótanács 2022. október 27-én úgy döntött, hogy a 2022. december 21-én kezdődő tartalékolási időszak kezdetétől az eurorendszer betéti rendelkezésre állásának kamatlábán határozza meg a kötelező tartalék díjazását. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci műveletek

EKB-határozat a kötelező tartalékképzési követelmények Horvátországban történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

Az EKB 2022. október 20-án elfogadta az euro horvátországi bevezetését követően a kötelező tartalékképzési követelmények EKB által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről szóló EKB/2022/36 határozatot. 2023. január 1-jétől a Horvátországban található hitelintézetekre és hitelintézeti fióktelepekre az eurorendszer kötelező tartalékolási előírásai fognak vonatkozni. Mivel a rendszeres tartalékolási időszak 2022. december 21-től 2023. február 7-ig tart, átmeneti rendelkezésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az érintett hitelintézetek zökkenőmentesen integrálódjanak az eurorendszer kötelezőtartalék-rendszerébe, anélkül hogy ez aránytalan terhet róna rájuk. Összhangban a korábbi gyakorlattal, amikor más országok bevezették az eurót, a határozat ebben a konkrét esetben 2023. január 1-jétől február 7-ig tartó átmeneti tartalékolási időszakot ír elő a horvátországi hitelintézetekre vonatkozóan. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

A TARGET2-Securities (T2S) jogi keretének technikai módosításai

A Kormányzótanács 2022. szeptember 28-án tudomásul vette a T2S-keretmegállapodás és a T2S-devizarészvételi megállapodás 6. mellékletéhez kapcsolódó módosításokat. A dokumentumok 6. melléklete tartalmazza a T2S-szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodást (SLA), amely elsősorban a következőket határozza meg: (i) azokat a szolgáltatási szinteket, amelyek alapján az eurorendszer a T2S-szolgáltatásokat nyújtja a részt vevő központi értéktárak és a rendszerhez csatlakozott, euroövezeten kívüli központi bankok számára, valamint (ii) a fő teljesítménymutatókat. A módosításokat az SLA rendszeres felülvizsgálati eljárásának részeként indították el.

A megújult nagybani fizetési rendszer átütemezett indítása

A Kormányzótanács 2022. október 20-án úgy határozott, hogy átütemezi az új valós idejű bruttó elszámolási rendszernek és központi likviditáskezelési modelljének, a T2-nek az elindítását. Az üzembe helyezést négy hónappal, 2022. november 21-ről 2023. március 20-ra halasztották. A döntés hátterében az áll, hogy több időt kell biztosítani a felhasználóknak ahhoz, hogy a tesztelést stabil környezetben végezzék el. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Statisztika

A statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó meg nem felelési keret felülvizsgálata

A Kormányzótanács 2022. szeptember 29-én véglegesítette a statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó meg nem felelési keretrendszer felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja a keretrendszer hatékonyabbá tétele, a vonatkozó eljárások egyszerűsítése és az érintett intézmények folyamatban betöltött szerepének tisztázása volt. A felülvizsgálat eredményeként a Kormányzótanács elfogadta a statisztikai adatszolgáltatási követelmények nem teljesítése esetén követendő jogsértési eljárásokról és az EKB/2010/10 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló EKB/2022/31 rendeletet és a statisztikai adatszolgáltatási követelmények feltételezett megsértése esetén alkalmazott szankciók számításának módszeréről szóló EKB/2022/32 határozatot. A rendelettervezetet a 2021-ben tartott nyilvános konzultáció lezárását követően véglegesítettük. A kapcsolódó visszajelzéseket tartalmazó nyilatkozat, amely a nyilvános konzultáció során kapott észrevételek EKB általi értékelését mutatja be, az EKB honlapján olvasható a felülvizsgálattal kapcsolatos további információkkal együtt.

Bankjegyek és érmék

Az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2020/24 határozat módosításai

A Kormányzótanács 2022. október 13-án elfogadta az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei gyártóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2020/24 határozat módosításáról szóló EKB/2022/35 határozatot. A bevezetett változtatások célja az euro alkotóelemei és biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei gyártóinak akkreditációjára vonatkozó etikai követelmények hatékony, gyakorlati végrehajtásának biztosítása.

Az EKB bankfelügyelete

A belső modellen alapuló vizsgálati eljárás (IMI) előzetes jelentkezési folyamatához tartozó aktualizált dokumentumainak közzététele

A Kormányzótanács 2022. szeptember 20-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozza az IMI előzetes jelentkezési folyamatához tartozó aktualizált dokumentumokat. A módosítások magukban foglalják a hitel- és piaci kockázatra vonatkozó önértékelési kérdőív sablonjait, az előzetes és a rendes jelentkezési lapokat, valamint az utóbbiakkal kapcsolatos iránymutatásokat. Az aktualizált dokumentumok az EKB bankfelügyeleti honlapjának Belső modellek vizsgálata című oldalán érhetők el.

Nyilvános konzultáció a befolyásoló részesedési eljárásokról szóló útmutató-tervezetről

A Kormányzótanács 2022. szeptember 23-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arról szóló javaslata ellen, hogy nyilvános konzultációt indítson a befolyásoló részesedési eljárásokról szóló útmutató tervezetéről. Az útmutató célja, hogy pontosítsa, hogyan értékeli az EKB a banki befolyásoló részesedés szerzésére irányuló kérelmeket. A konzultáció 2022. november 9-ig tart. A vonatkozó sajtóközlemény és további információk az EKB bankfelügyeleti honlapján olvashatók.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok