Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2022

28. oktober 2022

Denarna politika

Podaljšanje dvostranskega dogovora o valutnih zamenjavah euro-renminbi s kitajsko centralno banko

Svet ECB je 10. oktobra 2022 objavil podaljšanje dvostranskega dogovora o valutnih zamenjavah euro-renminbi med ECB in kitajsko centralno banko za še eno triletno obdobje. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Rekalibracija tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III)

Svet ECB je 27. oktobra 2022 sklenil ponovno umeriti pogoje za operacije CUODR III, da bi jih uskladil s širšim procesom normalizacije denarne politike. S tem povezano sporočilo za javnost z nadaljnjimi podrobnostmi je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Spremembe pri obrestovanju obveznih rezerv

Svet ECB je 27. oktobra 2022 sklenil, da se bodo od začetka obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se začne 21. decembra 2022, obvezne rezerve obrestovale po obrestni meri, ki velja v Eurosistemovi odprti ponudbi mejnega depozita. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Sklep ECB o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv na Hrvaškem

ECB je 20. oktobra 2022 sprejela Sklep ECB/2022/36 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv s strani Evropske centralne banke po uvedbi eura na Hrvaškem. Od 1. januarja 2023 bodo kreditne institucije in podružnice kreditnih institucij na Hrvaškem obveznice za obvezne rezerve Eurosistema. Ker redno obdobje izpolnjevanja obveznih rezerv traja od 21. decembra 2022 do 7. februarja 2023, so prehodne določbe potrebne za to, da se hrvaške kreditne institucije lahko vključijo v sistem obveznih rezerv Eurosistema, ne da bi to zanje pomenilo preveliko breme. V skladu z dosedanjo prakso, ko so euro uvedle druge države, se s sklepom vzpostavlja prehodno obdobje izpolnjevanja obveznih rezerv, v tem primeru od 1. januarja do 7. februarja 2023, v katerem se kreditnim institucijam s sedežem na Hrvaškem naloži izpolnitev obveznih rezerv. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Tehnične spremembe v pravnem okviru za sistem TARGET2-Securities (T2S)

Svet ECB se je 28. septembra 2022 seznanil s spremembami dogovora o ravni storitev (Schedule 6) v okvirnem sporazumu T2S in s spremembami v sporazumu o udeležbi valute v sistemu T2S. Prvi dokument opredeljuje dogovor o ravni storitev sistema T2S, ki določa zlasti (i) raven storitev T2S, ki jih mora Eurosistem zagotavljati sodelujočim centralnim depotnim družbam in povezanim centralnim bankam držav zunaj euroobmočja, ter (ii) ključne kazalnike uspešnosti. Spremembe so bile opravljene v sklopu rednega pregleda dogovora o ravni storitev.

Poznejši začetek delovanja prenovljenega sistema za plačila velikih vrednosti

Svet ECB je 20. oktobra 2022 sklenil, da se datum začetka delovanja novega sistema bruto poravnave v realnem času in njegovega modela za centralno upravljanje likvidnosti T2 zamakne za štiri mesece z 21. novembra 2022 na 20. marec 2023. Zamik je potreben, ker uporabniki potrebujejo več časa, da na svoji strani dokončajo testiranje v stabilnem okolju. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Statistika

Pregled okvira za neskladnosti pri statističnem poročanju

Svet ECB je 29. septembra 2022 zaključil pregled okvira za obravnavo primerov neizpolnjevanja zahtev pri statističnem poročanju. Namen pregleda je bil povečati učinkovitost okvira, poenotiti postopke in natančno določiti vlogo institucij, ki sodelujejo v celotnem procesu. Na podlagi pregleda je Svet ECB sprejel Uredbo ECB/2022/31 o postopkih za ugotavljanje kršitev v primerih neizpolnjevanja zahtev za statistično poročanje in razveljavitvi Sklepa ECB/2010/10 ter Sklep ECB/2022/32 o metodologiji za izračun sankcij za domnevne kršitve zahtev za statistično poročanje. Osnutek uredbe je bil dokončan po zaključku javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno leta 2021. Poročilo o odzivih na posvetovanje z oceno komentarjev, ki jih je ECB prejela v posvetovanju, je objavljeno na spletnem mestu ECB skupaj z dodatnimi informacijami o pregledu.

Bankovci in kovanci

Spremembe Sklepa ECB/2020/24 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura

Svet ECB je 13. oktobra 2022 sprejel Sklep ECB/2022/35 o spremembi Sklepa ECB/2020/24 o postopkih akreditiranja izdelovalcev zaščitenih elementov eura in elementov eura. Sklep je bil sprejet, da bi se pri akreditaciji izdelovalcev lahko učinkovito uporabljale etične zahteve.

Bančni nadzor v ECB

Objava posodobljenih dokumentov o postopku pred oddajo vloge za preverjanje notranjih modelov

Svet ECB 20. septembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi posodobljene dokumente o postopku, ki se izvede, preden kreditna institucija odda vlogo za preverjanje svojih notranjih modelov. Posodobitev obsega predlogi vprašalnikov za samooceno tržnega in kreditnega tveganja, obrazca za postopek pred oddajo vloge in postopek oddaje vloge ter navodila zanju. Posodobljeni dokumenti so na voljno v razdelku o preverjanjih notranjih modelov na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Javno posvetovanje o osnutku vodnika o postopkih v zvezi s kvalificiranim deležem

Svet ECB 23. septembra 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku vodnika o postopkih v zvezi s kvalificiranim deležem. Namen vodnika je pojasniti, kako ECB ocenjuje vloge za pridobitev ali povečanje kvalificiranega deleža v bankah. Posvetovanje traja do 9. novembra 2022. S tem povezano sporočilo za javnost, ki vsebuje več podrobnosti, je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije