Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka kojima se određuju kamatne stope)

studeni 2021.

12. studenoga 2021.

Makrobonitetna politika i financijska stabilnost

Pregled financijske stabilnosti, studeni 2021.

Dana 10. studenoga 2021. Upravno vijeće održalo je razmjenu mišljenja o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću u europodručju na temelju Pregleda financijske stabilnosti iz studenoga 2021. i odobrilo je objavu Pregleda na mrežnim stranicama ESB‑a. U Pregledu financijske stabilnosti procjenjuju se rizici za financijsku stabilnost i njihove posljedice za funkcioniranje financijskog tržišta, održivost duga, profitabilnost banaka i nebankarski financijski sektor. Osim toga, u njemu se iznose strateški aspekti povezani s kratkoročnom i srednjoročnom politikom. Pregled će se objaviti 17. studenoga 2021. na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe o europskim zelenim obveznicama

Na zahtjev Europskog parlamenta Upravno vijeće donijelo je 5. studenoga 2021. Mišljenje CON/2021/30.

Novčanice i kovanice

Izmjena odluke o količini izdavanja kovanica u 2021.

Upravno vijeće donijelo je 2. studenoga 2021. Odluku ESB/2021/48 o izmjeni Odluke (EU) 2020/1997 o odobrenju količine izdavanja kovanica u 2021. Izmjenom se omogućuje izdavanje veće količine kovanica nego što je početno planirano jer su to tražile središnje banke De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka i Národná banka Slovenska. Odluka ESB/2021/48 uskoro će biti objavljena na EUR‑Lexu.

Nadzor banaka ESB‑a

Savjetovanje s javnošću o Nacrtu vodiča ESB‑a o obavješćivanju o sekuritizacijskim transakcijama

Upravno vijeće 5. studenoga 2021. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene savjetovanje s javnošću o Nacrtu vodiča ESB‑a o obavješćivanju o sekuritizacijskim transakcijama. U tom bi se neobvezujućem vodiču opisala praksa obavješćivanja koja se preporučuje značajnim institucijama koje su inicijatori ili sponzori sekuritizacijskih transakcija kako bi ESB‑u dostavile informacije koje su mu potrebne za nadzor usklađenosti sa zahtjevima iz članaka 6., 7. i 8. uredbe o sekuritizaciji (Uredba (EU) 2017/2402) kako je određeno u članku 7. te uredbe. U sklopu savjetovanja temeljna će se dokumentacija moći pronaći 15. studenoga 2021. na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Imenovanje dvoje zamjenika i jednog člana Administrativnog odbora za preispitivanja

Upravno vijeće imenovalo je 10. studenoga 2021. Penttija Hakkarainena za člana Administrativnog odbora za preispitivanja na razdoblje od pet godina a imenovanje će stupiti na snagu 1. veljače 2022. Pritom je jasno određeno da ne može sudjelovati u preispitivanju nadzornih odluka ESB‑a u čijem je donošenju sam sudjelovao kao član Nadzornog odbora te će ga u vezi s takvim zahtjevima za preispitivanje upućenima Odboru mijenjati zamjenik. Osim toga, Upravno vijeće imenovalo je Christiane Campill i Damira Odaka za zamjenike članova Odbora na razdoblje od pet godina, pri čemu imenovanja stupaju na snagu čim to bude moguće. Administrativni odbor za preispitivanja provodi interna administrativna preispitivanja nadzornih odluka ESB‑a na zahtjev fizičke ili pravne osobe na koju se odluka izravno odnosi kako bi sve takve odluke bile usklađene s pravilima i postupcima. Više informacija o Administrativnom odboru za preispitivanja može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije