Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

listopad 2021

12. listopadu 2021

Makroobezřetnostní politika a finanční stabilita

Publikace Financial Stability Review, listopad 2021

V Radě guvernérů proběhla 10. listopadu 2021 výměna názorů na otázky finanční stability v eurozóně na základě letošního listopadového vydání publikace Financial Stability Review a Rada schválila její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva hodnotí slabé stránky finanční stability a jejich důsledky pro fungování finančního trhu, udržitelnost dluhu, ziskovost bank a nebankovní finanční sektor. Rovněž předkládá směřování měnové politiky v krátkodobém i střednědobém horizontu. Zveřejnění této zprávy na internetových stránkách ECB je plánováno na 17. listopadu 2021.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o evropských zelených dluhopisech

Rada guvernérů přijala pátek 5. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/30 na žádost Evropského parlamentu.

Bankovky a mince

Rozhodnutí ECB o objemu emise mincí v roce 2021

Rada guvernérů přijala 2. listopadu 2021 rozhodnutí ECB/2021/48, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/1997 o schválení objemu emise mincí v roce 2021. Pozměňující rozhodnutí zohledňuje oproti původnímu plánu vyšší objemy vydávaných mincí, jak požadovaly De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka a Národná banka Slovenska, a v nejbližší době bude zveřejněno na stránkách EUR-lex.

Bankovní dohled ECB

Veřejná konzultace k návrhu všeobecných zásad ECB pro oznamování sekuritizačních transakcí

Rada guvernérů nevznesla 5. listopadu 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o návrhu všeobecných zásad ECB pro oznamování sekuritizačních transakcí. Tyto právně nezávazné všeobecné zásady mají za cíl vymezit postupy pro oznamování, jež jsou doporučovány významným institucím vystupujícím jako původci nebo sponzoři sekuritizačních transakcí v rámci poskytování informací Evropské centrální bance, jež jsou nezbytné k dohledu nad dodržováním článků 6 až 8 nařízení o sekuritizaci (nařízení (EU) 2017/2402), jak je uvedeno v článku 7 tohoto nařízení. Související dokumentace bude pro účely konzultace k dispozici od 15. listopadu 2021 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Jmenování dvou náhradníků a jednoho člena správní revizní komise

Rada guvernérů jmenovala 10. listopadu 2021 Penttiho Hakkarainena členem správní revizní komise (ABoR) na pětileté funkční období počínaje 1. únorem 2022 s jednoznačnou podmínkou, že se nemůže podílet na revizích žádostí ABoR o přezkum ve vztahu k rozhodnutím ECB v oblasti dohledu, jichž se účastnil jako člen Rady dohledu, a v takovém případě jej zastoupí náhradník. Dále jmenovala Christiane Campillovou a Damira Odaka náhradníky v ABoR na pětileté funkční období, přičemž do funkce nastoupí co nejdříve. ABoR provádí vnitřní správní přezkumy rozhodnutí ECB v oblasti dohledu na žádost jakékoli fyzické či právnické osoby přímo dotčené rozhodnutím ECB v oblasti dohledu s cílem zajistit soulad těchto rozhodnutí s pravidly a postupy. Více informací o ABoR je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média