Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

November 2021

12. november 2021

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Pregled finančne stabilnosti – november 2021

Svet ECB je 10. novembra 2021 na podlagi novembrske izdaje pregleda finančne stabilnosti izmenjal stališča o vprašanjih finančne stabilnosti v euroobmočju in odobril objavo te publikacije na spletnem mestu ECB. V publikaciji so ocenjena tveganja za finančno stabilnost in njihove posledice za delovanje finančnih trgov, vzdržnost dolga, dobičkonosnost bank in za nebančni finančni sektor. Predstavljeni so tudi dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju politik za kratkoročno in srednjeročno obdobje. Publikacija bo na spletnem mestu ECB predvidoma objavljena 17. novembra 2021.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o evropskih zelenih obveznicah

Svet ECB je 5. novembra 2021 Mnenje CON/2021/30 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta.

Bankovci in kovanci

Sprememba sklepa o obsegu izdaje kovancev v letu 2021

Svet ECB je 2. novembra 2021 sprejel Sklep ECB/2021/48 o spremembi Sklepa (EU) 2020/1997 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2021. Sklep o spremembi omogoča, da centralne banke De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka in Národná banka Slovenska izdajo več kovancev, kot so prvotno načrtovale. Sklep bo kmalu na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Bančni nadzor

Javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB o uradnih obvestilih o poslih listinjenja

Svet ECB 5. novembra 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o osnutku vodnika ECB o uradnih obvestilih o poslih listinjenja. Namen vodnika, ki ne bo zavezujoč, je opisati postopke uradnega obveščanja, ki naj bi jih pomembne institucije uporabljale, ko delujejo kot originatorji ali sponzorji v poslih listinjenja, da bi Evropski centralni banki posredovale informacije, potrebne za nadzor skladnosti s členi 6 do 8 uredbe o listinjenju (Uredba (EU) 2017/2402), kot je določeno v členu 7 te uredbe. Spremna dokumentacija za posvetovanje bo 15. novembra 2021 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Imenovanje dveh namestnikov in enega člana Upravnega odbora za pregled

Svet ECB je 10. novembra 2021 imenoval Penttija Hakkarainena za člana Upravnega odbora za pregled (ABoR) s petletnim mandatom, ki začne teči 1. februarja 2022. Novi član je bil imenovan z jasnim pridržkom, da ne sme sodelovati v zahtevah za pregled s strani ABoR, povezanih z nadzorniškimi odločitvami ECB, pri katerih je bil udeležen kot član Nadzornega odbora, zato ga mora v teh primerih nadomeščati namestnik. Svet ECB je imenoval tudi Christiane Campill in Damirja Odaka za namestnika v odboru ABoR s petletnim mandatom, ki začne teči takoj, ko je mogoče. Odbor ABoR izvaja interne upravne preglede nadzorniških odločitev ECB, če to zahteva fizična ali pravna oseba, ki jo ta odločitev neposredno zadeva. S pregledom odbor zagotovi, da je nadzorniška odločitev skladna s pravili in postopki. Nadaljnje informacije o odboru ABoR so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije