Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2021

12 noiembrie 2021

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul Financial Stability Review – November 2021

La data de 10 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a organizat un schimb de opinii cu privire la aspecte legate de stabilitatea financiară în zona euro, pe baza ediției din noiembrie 2021 a raportului Financial Stability Review, și a autorizat publicarea acestui raport pe website-ul BCE. Raportul evaluează vulnerabilitățile în materie de stabilitate financiară și implicațiile acestora pentru funcționarea piețelor financiare, sustenabilitatea datoriei, profitabilitatea băncilor și sectorul financiar nebancar. De asemenea, acesta formulează considerații privind politicile pe termen scurt și mediu. Publicarea raportului pe website-ul BCE este prevăzută pentru data de 17 noiembrie 2021.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind obligațiunile verzi europene

La data de 5 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/30, la solicitarea Parlamentului European.

Bancnote și monede

Modificarea deciziei privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2021

La data de 2 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2021/48 de modificare a Deciziei (UE) 2020/1997 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2021. Decizia de modificare prevede volume ale emisiunilor de monede superioare celor planificate inițial, astfel cum au fost solicitate de De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka și Národná banka Slovenska, și va fi disponibilă în curând pe website-ul EUR-Lex.

Supravegherea bancară a BCE

Consultarea publică referitoare la proiectul de ghid al BCE privind notificarea operațiunilor de securitizare

La data de 5 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la proiectul de ghid al BCE privind notificarea operațiunilor de securitizare. Ghidul fără caracter obligatoriu vizează stabilirea practicilor de notificare pe care instituțiile semnificative acționând ca inițiatori sau sponsori ai unei operațiuni de securitizare sunt invitate să le utilizeze pentru a furniza BCE informațiile necesare în scopul supravegherii conformității cu articolele 6-8 din Regulamentul privind securitizarea (Regulamentul (UE) 2017/2402), astfel cum se menționează la articolul 7 din regulament. Documentația aflată la baza acestuia va fi pusă la dispoziție, la data de 15 noiembrie 2021, în vederea consultării pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Numirea a doi membri supleanți și a unui membru în cadrul Comitetului administrativ de control

La data de 10 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Pentti Hakkarainen în funcția de membru al Comitetului administrativ de control pentru un mandat de cinci ani, începând cu 1 februarie 2022, cu prevederea clară că acesta nu poate participa la solicitările de control adresate comitetului cu privire la decizii de supraveghere ale BCE în care a fost implicat în calitate de membru al Consiliului de supraveghere și va trebui să fie înlocuit cu un membru supleant într-un astfel de caz. De asemenea, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dna Christiane Campill și dl Damir Odak membri supleanți în cadrul comitetului pentru un mandat de cinci ani, care va începe cât mai curând posibil. Comitetul administrativ de control efectuează verificări administrative interne ale deciziilor de supraveghere ale BCE, la solicitarea oricărei persoane sau entități juridice afectate direct de o decizie de supraveghere a BCE, asigurând că aceste decizii respectă normele și procedurile. Mai multe informații privind Comitetul administrativ de control sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media