Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 12 d.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2021 m. lapkričio mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Šiame leidinyje vertinami finansiniam stabilumui kylantys pavojai ir jų pasekmės finansų rinkos veikimui, skolos tvarumui, bankų pelningumui ir nebankiniam finansų sektoriui. Joje taip pat aptariami artimiausio ir vidutinio laikotarpių strategijos aspektai. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2021 m. lapkričio 17 d.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlyto reglamento dėl Europos žaliųjų obligacijų

2021 m. lapkričio 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/30 Europos Parlamento prašymu.

Banknotai ir monetos

Iš dalies keičiamas sprendimas dėl monetų emisijos apimties 2021 m.

2021 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2021/48, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/1997 dėl monetų emisijos apimties 2021 metais patvirtinimo. Iš dalies keičiančiame sprendime, kuris netrukus bus paskelbtas portale EUR-Lex, nustatyta didesnė, negu buvo suplanuota, monetų emisijos apimtis, to paprašius De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka ir Národná banka Slovenska.

ECB bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius projekto

Iki 2021 m. lapkričio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl pranešimo apie pakeitimo vertybiniais popieriais sandorius projekto. Vadovu, kuris nėra privaloma priemonė, siekiama nustatyti informavimo tvarką, kurios būtų rekomenduojama laikytis svarbioms įstaigoms, veikiančioms kaip pakeitimo vertybiniais popieriais sandorio iniciatorė ar rėmėja, tam, kad ECB gautų informaciją, reikalingą vykdant atitikties Pakeitimo vertybiniais popieriais reglamento (Reglamentas (ES) Nr. 2017/2402) 6 ir 8 straipsniams priežiūrą, kaip nustatyta šio reglamento 7 straipsnyje. Dokumentai konsultacijoms bus pateikti 2021 m. lapkričio 15 d. ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Administracinės peržiūros valdybos dviejų pakaitinių narių ir vieno nario skyrimas

2021 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba skyrė Pentti Hakkaraineną Administracinės peržiūros valdybos (APV) nariu penkerių metų kadencijai nuo 2022 m. vasario 1 d., su aiškia sąlyga, kad jis negalės dalyvauti šiai valdybai teikiant prašymą peržiūrėti ECB priimtus priežiūros sprendimus, kuriuos priimant jis dalyvavo kaip Priežiūros valdybos narys. Tokiu atveju P. Hakkaraineną turėtų pakeisti pakaitinis narys. Valdančioji taryba taip pat skyrė Christiane Campill ir Damirą Odaką pakaitiniais APV nariais penkerių metų kadencijai, prasidedančiai kuo skubiau. APV atlieka ECB priimtų priežiūros sprendimų vidines administracines peržiūras, to pareikalavus asmeniui ar teisės subjektui, kuriam ECB priežiūros sprendimas turi tiesioginės įtakos, ir užtikrina, kad tokie sprendimai atitiktų taisyklių ir procedūrų reikalavimus. Daugiau informacijos apie APV pateikiama ECB bankų priežiūrai skirtoje svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai