Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

prosinac 2018.

Tržišne operacije

Prihvaćanje revidiranog sustava za kreditnu procjenu središnje banke Banco de España za upotrebu u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 7. prosinca 2018. prihvatiti interni sustav za kreditnu procjenu središnje banke Banco de España za upotrebu u okviru za kreditnu procjenu Eurosustava (ECAF). Cjelovit popis internih sustava za kreditnu procjenu i podrobnije informacije o ECAF-u možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Završno izvješće o vježbi kriznog komuniciranja UNITAS

Upravno vijeće odobrilo je 29. studenoga 2018. završno izvješće o vježbi kriznog komuniciranja na razini cijelog tržišta UNITAS provedenoj 28. lipnja 2018., koja se temeljila na scenariju kibernapada i u koju su bile uključene europske financijske infrastrukture i njihovi nadzornici u središnjim bankama. Općenit prikaz vježbe objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzorna očekivanja povezana s kiberotpornošću

Upravno vijeće odobrilo je 29. studenoga 2018. konačni dokument Nadzorna očekivanja povezana s kiberotpornošću infrastruktura financijskih tržišta. Dokument kojim se utvrđuju očekivanja Eurosustava povezana s kiberotpornošću objavljen je na mrežnim stranicama ESB-a 3. prosinca 2018. zajedno s odgovarajućim dokumentima.

Upute za bijeli tim u sklopu okvira za etičko hakiranje koje se temelji na obavještajnim podatcima o prijetnjama (Okvir TIBER-EU)

Upravno vijeće odobrilo je 13. prosinca 2018. Upute za bijeli tim u Okviru TIBER-EU. Upute su dio Okvira TIBER-EU i sadržavaju dodatne upute o ulozi i zadaćama bijelog tima, odnosno tima u sklopu subjekta koji je predmet provjere odgovornog za planiranje postupka provjere i upravljanje tim postupkom. Upute se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) i povezanih pravnih akata

Na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske Unije Upravno vijeće donijelo je 7. prosinca 2018. Mišljenje CON/2018/55.

Mišljenje ESB-a o izmjenama sustava odgovornosti za štetu u odnosu na članove Uprave i zaposlenike Banca Naţională a României

Na zahtjev rumunjskog senata Upravno vijeće donijelo je 11. prosinca 2018. Mišljenje CON/2018/56.

Statistika

Uredba ESB-a o statistici tržišta novca

Upravno vijeće donijelo je 7. prosinca 2018. Uredbu ESB/2018/33 o izmjeni Uredbe ESB/2014/48 o statistici tržišta novca. Uredba će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Upravljanje

Kapital ESB-a, petogodišnja prilagodba ključa za upis kapitala

Upravno vijeće donijelo je 29. studenoga 2018. (1) Odluku ESB/2018/27 o postotnim udjelima nacionalnih središnjih banaka u ključu za upis kapitala Europske središnje banke i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/28; (2) Odluku ESB/2018/28 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka država članica čija je valuta euro, izmjeni Odluke ESB/2014/61 i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/30; (3) Odluku ESB/2018/29 o utvrđivanju uvjeta za prijenos udjela u kapitalu Europske središnje banke među nacionalnim središnjim bankama i prilagodbu uplaćenoga kapitala i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/29; (4) Odluku ESB/2018/30 o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala Europske središnje banke te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/26 i (5) Odluku ESB/2018/31 o izmjeni Odluke ESB/2010/29 o izdavanju euronovčanica. Opće vijeće donijelo je 30. studenoga 2018. Odluku ESB/2018/32 o uplati kapitala Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka izvan europodručja i stavljanju izvan snage Odluke ESB/2013/31. Odluke, koje se odnose na petogodišnju prilagodbu ključa za upis kapitala ESB-a, objavljene su na engleskom jeziku na mrežnim stranicama ESB-a i u dogledno će se vrijeme objaviti u Službenom listu Europske unije.

Novi član Odbora za etiku ESB-a

Upravno vijeće imenovalo je 5. prosinca 2018. Erkkija Liikanena za člana Odbora za etiku ESB-a. Liikanen će na tom mjestu 1. siječnja 2019. zamijeniti Klausa Liebschera.

Nadzor banaka

Izjava o sklonosti preuzimanju rizika u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma

Upravno vijeće 7. prosinca 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi Izjava o sklonosti preuzimanju rizika u sklopu SSM-a. Izjava je 10. prosinca 2018. objavljena na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije