Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. december

Piaci műveletek

A Banco de España módosított hitelvizsgálati rendszerének akkreditálása az eurorendszer hitelminősítő rendszerében való alkalmazáshoz

A Kormányzótanács 2018. december 7-én úgy határozott, hogy elfogadja a Banco de España belső hitelvizsgálati rendszerét (ICAS) az eurorendszer hitelminősítő rendszerében (ECAF) való alkalmazásra. Az ICAS rendszerek teljes jegyzéke és az ECAF-ról szóló részletesebb információk az EKB honlapján olvashatók.

Piaci infrastruktúra és fizetésforgalom

Az UNITAS válságkommunikációs gyakorlat zárójelentése

A Kormányzótanács 2018. november 29-én elfogadta a zárójelentést az UNITAS piaci válságkommunikációs gyakorlatról, amelyet 2018. június 28-án egy kibertámadás szcenáriójára alapozva európai pénzügyi infrastruktúrákkal és jegybanki felvigyázókkal közösen végeztek. A jelentés magas szintű összefoglalóját az EKB honlapján tesszük közzé.

A kiberrezilienciára vonatkozó felvigyázói elvárások

A Kormányzótanács 2018. november 29-én jóváhagyta a pénzügyi piaci infrastruktúrákat érintő kiberrezilienciára vonatkozó felvigyázói elvárásokat. Az eurorendszer kibertámadásokkal szembeni ellenálló képességre vonatkozó elvárásait meghatározó dokumentum és a hozzá tartozó dokumentáció 2018. december 3-án jelent meg az EKB honlapján.

A fenyegetettségi információszerzésen alapuló etikus „red teaming” (TIBER-EU) keretrendszer „white team” (irányítók) részére szóló útmutatása

A Kormányzótanács 2018. december 13-án elfogadta a TIBER-EU „white team” útmutatását, amely a TIBER-EU rendszer szerves részeként az irányító „white team” szerepéről és feladatairól nyújt további útmutatást. Az irányító csapat foglalkozik a vizsgált szervezetben a vizsgálat átfogó szervezésével és levezénylésével. Az útmutatás megtalálható az EKB honlapján.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet és kapcsolódó jogi aktusok módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti módosított javaslatról

A Kormányzótanács 2018. december 7-én elfogadta a CON/2018/55 véleményt, amelyet az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Banca Naţională a României vezetőségi tagjaira és alkalmazottaira vonatkozó felelősségi rendszer módosításairól

A Kormányzótanács 2018. december 11-én elfogadta a CON/2018/56 véleményt, amelyet a román szenátus felkérésére adott ki.

Statisztika

Az EKB rendelete a pénzpiaci statisztikákról

A Kormányzótanács 2018. december 7-én elfogadta a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló EKB/2014/48 rendelet módosításáról szóló EKB/2018/33 rendeletet. A rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján tesszük közzé.

Szervezetirányítás

Az EKB tőkéje – a jegyzési kulcs ötéves kiigazítása

A Kormányzótanács 2018. november 29-én elfogadta (i) az EKB/2018/27 határozatot a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről és az EKB/2013/28 határozat hatályon kívül helyezéséről: (ii) az EKB/2018/28 határozatot az Európai Központi Bank tőkéjének azon tagállamok nemzeti központi bankjai részéről történő befizetéséről, amelyek pénzneme az euro, az EKB/2014/61 határozat módosításáról és az EKB/2013/30 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iii) az EKB/2018/29 határozatot az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról és az EKB/2013/29 határozat hatályon kívül helyezéséről; (iv) az EKB/2018/30 határozatot az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az EKB/2013/26 határozat hatályon kívül helyezéséről; (v) az EKB/2018/31 határozatot az eurobankjegyek kibocsátásáról szóló EKB/2010/29 határozat módosításáról. Az Általános Tanács 2018. november 30-án elfogadta az EKB/2018/32 határozatot, amely az Európai Központi Bank tőkéjének az euroövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséről szól, és hatályon kívül helyezi az EKB/2013/31 határozatot. Az EKB tőkejegyzési kulcsának ötévenkénti felülvizsgálatát tükröző határozatokat közzétettük angol nyelven az EKB honlapján, és rövidesen az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

Az EKB Etikai Bizottságának új tagja

A Kormányzótanács 2018. december 5-én 2019. január 1-ji hatállyal Erkki Liikanent nevezte ki Klaus Liebscher utódjává az EKB Etikai Bizottságának élén.

Bankfelügyelet

Közlemény az SSM kockázatvállalási hajlandóságáról

A Kormányzótanács 2018. december 7-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület arra irányuló javaslata ellen, hogy nyilvánosságra hozzák az SSM kockázatvállalási hajlandóságáról szóló közleményét, amely 2018. december 10-én jelent meg az EKB bankfelügyeleti honlapján.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok