Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2018

Tržní operace

Přijetí revidovaného systému španělské centrální banky Banco de España pro hodnocení úvěrového rizika pro použití v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika

Rada guvernérů rozhodla 7. prosince 2018 přijmout vnitřní systém pro hodnocení úvěrového rizika (ICAS) v Banco de España pro použití v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika (ECAF). Úplný seznam systémů ICAS i podrobnější informace o rámci ECAF jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Závěrečná zpráva o zkoušce krizové komunikace UNITAS

Rada guvernérů schválila 29. listopadu 2018 závěrečnou zprávu o zkoušce krizové komunikace UNITAS aplikované na celý trh, která proběhla 28. června 2018 na základě scénáře kybernetického útoku s pomocí evropských finančních infrastruktur a dohledu centrálních bank. Shrnutí zprávy na vysoké úrovni bude zveřejněno na internetových stránkách ECB.

Očekávání dohledu v oblasti kybernetické odolnosti

Rada guvernérů schválila 29. listopadu 2018 konečné znění dokumentu Očekávání dohledu v oblasti kybernetické odolnosti pro infrastruktury finančních trhů. Tento dokument, který definuje očekávání Eurosystému v oblasti kybernetické odolnosti, byl s příslušnými podklady zveřejněn 3. prosince 2018 na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady bílého týmu pro etické testování červeného týmu na základě zpravodajských informací o hrozbě (rámec TIBER-EU)

Rada guvernérů schválila 13. prosince 2018 obecné zásady bílého týmu v rámci TIBER-EU. Obecné zásady jsou součástí rámce TIBER-EU a poskytují další pokyny týkající se úloh a povinností bílého týmu (tým uvnitř testovaného subjektu), který odpovídá za celkové plánování a řízení testu. Obecné zásady jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) a související právní akty

Rada guvernérů přijala 7. prosince 2018 stanovisko CON/2018/55 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB ke změnám úpravy odpovědnosti členů bankovní rady a zaměstnanců Banca Naţională a României

Rada guvernérů přijala 11. prosince 2018 stanovisko CON/2018/56 na žádost rumunského Senátu.

Statistika

Nařízení ECB o statistice peněžních trhů

Rada guvernérů přijala 7. prosince 2018 nařízení ECB/2018/33, kterými se mění nařízení ECB/2014/48 o statistice peněžních trhů. Nařízení bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Správa a řízení

Základním kapitál ECB – úprava klíče pro upisování základního kapitálu prováděná v pětiletém intervalu

Rada guvernérů přijala 29. listopadu 2018 i) rozhodnutí ECB/2018/27 o procentních podílech národních centrálních bank v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/28; ii) rozhodnutí ECB/2018/28 o splacení základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států, jejichž měnou je euro, o změně rozhodnutí ECB/2014/61 a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/30; iii) rozhodnutí ECB/2018/29 o podmínkách pro převody podílů na základním kapitálu Evropské centrální banky mezi národními centrálními bankami a pro úpravu splaceného základního kapitálu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/29; iv) rozhodnutí ECB/2018/30 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu Evropské centrální banky a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/26; a v) rozhodnutí ECB/2018/31,kterým se mění rozhodnutí ECB/2010/29 o vydávání eurobankovek. Rada guvernérů přijala 30. listopadu 2018 rozhodnutí ECB/2018/32 o splacení základního kapitálu ECB národními centrálními bankami mimo eurozónu a o zrušení rozhodnutí ECB/2013/31. Rozhodnutí, která odrážejí přezkum klíče pro upisování základního kapitálu ECB prováděný v pětiletém intervalu, byla v angličtině zveřejněna na internetových stránkách ECB a budou včas zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Jmenování nového člena Etického výboru ECB

Rada guvernérů jmenovala 5. prosince 2018 členem Etického výboru ECB Erkkiho Liikanena, který od 1. ledna 2019 nahradí Klause Liebschera.

Bankovní dohled

Prohlášení o postoji SSM k riziku

Rada guvernérů nevznesla 7. prosince 2018 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit prohlášení o postoji SSM k riziku. Prohlášení bylo zveřejněno 10. prosince 2018 na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média