Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2018

Operațiuni de piață

Acceptarea sistemului revizuit de evaluare a creditelor al Banco de España în vederea utilizării acestuia în Cadrul de evaluare a creditelor al Eurosistemului

La data de 7 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a decis să accepte sistemul intern de evaluare a creditelor (in-house credit assessment system – ICAS) al Banco de España în vederea utilizării acestuia în Cadrul de evaluare a creditelor al Eurosistemului (Eurosystem credit assessment framework – ECAF). Lista completă de ICAS, precum și informații mai detaliate privind ECAF sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Raportul de încheiere referitor la exercițiul UNITAS de comunicare în situații de criză

La data de 29 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de încheiere referitor la exercițiul UNITAS de comunicare în situații de criză la nivelul întregii piețe, desfășurat la 28 iunie 2018 cu infrastructuri financiare europene și bănci centrale acționând ca entități de monitorizare, pe baza unui scenariu de atac cibernetic. O sinteză generală a exercițiului va fi publicată pe website-ul BCE.

Așteptări privind monitorizarea rezilienței cibernetice

La data de 29 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat versiunea finală a așteptărilor privind monitorizarea rezilienței cibernetice pentru infrastructurile piețelor financiare. Documentul, care definește așteptările Eurosistemului în materie de reziliență cibernetică, precum și documentația relevantă au fost publicate pe website-ul BCE la data de 3 decembrie 2018.

Ghidul destinat echipei de coordonare a exercițiului de testare (White Team) în contextul Cadrului pentru atacurile etice bazate pe informații operative privind amenințările (Cadrul TIBER-EU)

La data de 13 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a aprobat Ghidul destinat echipei de coordonare a exercițiului de testare (White Team) în contextul Cadrului TIBER-EU. Ghidul constituie parte integrantă a Cadrului TIBER-EU și oferă îndrumări suplimentare referitoare la rolurile și responsabilitățile deținute de echipa de coordonare din interiorul entității testate, responsabilă de planificarea și gestionarea generală a exercițiului de testare (White Team). Ghidul este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), precum și a actelor juridice aferente

La data de 7 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/55, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la modificările aduse regimului răspunderii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a personalului acesteia

La data de 11 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/56, la solicitarea Senatului României.

Statistică

Regulamentul privind statisticile referitoare la piețele monetare

La data de 7 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2018/33 de modificare a Regulamentului BCE/2014/48 privind statisticile referitoare la piețele monetare. Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Guvernanță corporativă

Capitalul BCE – ajustarea cincinală a grilei de repartiție

La data de 29 noiembrie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat: (i) Decizia BCE/2018/27 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei BCE/2013/28; (ii) Decizia BCE/2018/28 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, de modificare a Deciziei BCE/2014/61 și de abrogare a Deciziei BCE/2013/30; (iii) Decizia BCE/2018/29 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat și de abrogare a Deciziei BCE/2013/29; (iv) Decizia BCE/2018/30 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26; și (v) Decizia BCE/2018/31 de modificare a Deciziei BCE/2010/29 privind emisiunea de bancnote euro. La data de 30 noiembrie 2018, Consiliul general a adoptat Decizia BCE/2018/32 privind vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale din afara zonei euro și de abrogare a Deciziei BCE/2013/31. Deciziile, care reflectă revizuirea cincinală a grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, au fost publicate în limba engleză pe website-ul BCE și vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Un nou membru al Comitetului de etică al BCE

La data de 5 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor l-a numit în funcția de membru al Comitetului de etică al BCE pe dl Erkki Liikanen, care îi va succeda dlui Klaus Liebscher începând cu data de 1 ianuarie 2019.

Supraveghere bancară

Declarația privind apetitul pentru risc în cadrul MUS

La data de 7 decembrie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica declarația privind apetitul pentru risc în cadrul MUS. Declarația a fost publicată pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la data de 10 decembrie 2018.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media