Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

December 2018

Tržne operacije

Sprejetje posodobljenega bonitetnega sistema centralne banke Banco de España v bonitetni okvir Eurosistema

Svet ECB je 7. decembra 2018 sklenil, da se interni bonitetni sistem centralne banke Banco de España sprejme za uporabo v sklopu bonitetnega okvira Eurosistema. Celoten seznam internih bonitetnih sistemov in podrobnejše informacije o bonitetnem okviru Eurosistema so na voljo na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Zaključno poročilo o vaji iz krizne komunikacije UNITAS

Svet ECB je 29. novembra 2018 odobril zaključno poročilo o vaji iz krizne komunikacije UNITAS, ki se je izvajala na celotnem trgu in je na podlagi scenarija kibernetskega napada potekala 28. junija 2018 v sodelovanju z evropskimi finančnimi infrastrukturami in centralnobančnimi strokovnjaki, ki so vajo spremljali. Povzetek poročila bo objavljen na spletnem mestu ECB.

Pregledniška pričakovanja glede kibernetske odpornosti

Svet ECB je 29. novembra 2018 odobril končna pregledniška pričakovanja glede kibernetske odpornosti (Cyber Resilience Oversight Expectations) za infrastrukture finančnih trgov. Dokument, v katerem so opredeljena pričakovanja Eurosistema na področju kibernetske odpornosti, je bil skupaj s pripadajočo dokumentacijo 3. decembra 2018 objavljen na spletnem mestu ECB.

Napotki beli ekipi za okvir etičnega vdiranja v računalniške sisteme na podlagi obveščevalnih podatkov o grožnjah (okvir TIBER-EU)

Svet ECB je 13. decembra 2018 odobril Napotke beli ekipi (White Team Guidance) za okvir TIBER-EU. Napotki so sestavni del okvira TIBER-EU in vsebujejo dodatne usmeritve glede vlog in pristojnosti bele ekipe, tj. ekipe v testiranem subjektu, ki je odgovorna za celotno načrtovanje in upravljanje testa. Napotki so objavljeni na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in povezanih pravnih aktov

Svet ECB je 7. decembra 2018 Mnenje CON/2018/55 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o spremembah ureditve odgovornosti članov upravnega odbora in zaposlenih v centralni banki Banca Naţională a României

Svet ECB je 11. decembra 2018 Mnenje CON/2018/56 sprejel na zahtevo senata Romunije.

Statistika

Uredba o statistiki denarnih trgov

Svet ECB je 7. decembra 2018 sprejel Uredbo ECB/2018/33 o spremembi Uredbe ECB/2014/48 o statistiki denarnih trgov. Uredba bo objavljena v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Upravljanje in vodenje

Kapital ECB – petletna prilagoditev ključa za vpis kapitala

Svet ECB je 29. novembra 2018 sprejel (i) Sklep ECB/2018/27 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28; (ii) Sklep ECB/2018/28 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro, o spremembi Sklepa ECB/2014/61 in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/30; (iii) Sklep ECB/2018/29 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29; (iv) Sklep ECB/2018/30 o določitvi ukrepov, potrebnih za prispevek v vrednost akumuliranega lastnega kapitala Evropske centralne banke in za usklajevanje terjatev nacionalnih centralnih bank, ki so enakovredne prenesenim deviznim rezervam, ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/26; (v) Sklep ECB/2018/31 o spremembi Sklepa ECB/2010/29 o izdajanju eurobankovcev. Svet ECB je 30. novembra 2018 sprejel Sklep ECB/2018/32 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31. Sklepi, ki odražajo petletno uskladitev kapitalskega ključa ECB, so v angleščini objavljeni na spletnem mestu ECB in bodo kmalu objavljeni tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Novi član Odbora ECB za poklicno etiko

Svet ECB je 5. decembra 2018 za člana Odbora ECB za poklicno etiko imenoval Erkkija Liikanena, ki bo 1. januarja 2019 nasledil Klausa Liebscherja.

Bančni nadzor

Izjava o nagnjenosti k tveganju v enotnem mehanizmu nadzora

Svet ECB 7. decembra 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi izjavo o nagnjenosti k tveganju v enotnem mehanizmu nadzora. Izjava je bila 10. decembra 2018 objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije