Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti 2008

Operativa frågor

Åtgärder för att förbättra US-dollar Term Auction Facility (TAF)

Den 29 juli 2008 beslutade ECB-rådet tillsammans med Federal Reserve att förbättra de likvidiserande transaktionerna i USD genom att upprätta en cykel om 84 dagar för TAF-operationer men samtidigt fortsätta att genomföra transaktioner med en löptid på 28 dagar. Det totala utestående beloppet för de likvidiserande transaktionerna i USD inom TAF kommer även framöver att vara 50 miljarder EUR, med undantag för en tillfällig ökning till 55 miljarder USD i den första transaktionen i övergångsfasen. Detta beslut tillkännagavs i ett pressmeddelande den 30 juli 2008 parallellt med meddelanden från Federal Reserve System och den schweiziska nationalbanken.

Förnyande av extra långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 31 juli 2008 beslutade ECB-rådet att förnya de två extra långfristiga refinansieringstransaktioner som tilldelades den 21 maj 2008 och den 11 juni 2008. Den första förfaller den 14 augusti 2008 och den andra den 11 september 2008. Målet är att konsolidera den normalisering som skett på penningmarknaden i euro. Beslutet tillkännagavs i ett pressmeddelande den 31 juli 2008.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om österrikisk lagstiftning om försäkringar

Den 18 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det österrikiska finansministeriet, ett yttrande om införandet av investeringsorienterade livförsäkringar och förhållningsregler för försäkringsföretag (CON/2008/30). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca Naţională a României

Den 21 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Rumäniens parlament, ett yttrande om ändringar i centralbanksstadgan för Banca Naţională a României (CON/2008/31). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om det polska systemet för insättningsgaranti

Den 23 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det polska finansministeriet, ett yttrande om ändringar som avser ledningen, tillsynen och finansieringen av insättningsgarantin, särskilt Narodowy Bank Polskis uppgifter i samband med detta (CON/2008/32). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om inrättandet av en revisionskommitté för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

Den 31 juli 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Belgien, ett yttrande om inrättandet av en revisionskommitté för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende

Den 4 augusti 2008 antog ECB-rådet, på begäran av finansministeriet i Sverige, ett yttrande om Sveriges riksbanks finansiella oberoende (CON/2008/34). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB-yttrande om att den danska 25-öringen ska sluta vara lagligt betalningsmedel

Den 4 augusti 2008 antog ECB-rådet, på begäran av det danska ministeriet för ekonomi och näringsliv, ett yttrande om indragning av mynt med den minsta valören (CON/2008/35). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om den lettiska lagstiftningen om sedlar och mynt

Den 5 augusti 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Latvijas Banka, ett yttrande om lagstiftning avseende sedlar och mynt (CON/2008/36). Yttrandet finns på ECB:s webbplats.

ECB:s yttrande om ändringar i gemenskapslagstiftning om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och om ställande av finansiell säkerhet

Den 7 augusti 2008 antog ECB-rådet, på begäran av Europeiska unionens råd, ett yttrande om ändringar i direktivet om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper och direktivet om ställande av finansiell säkerhet med avseende på sammanlänkade system och kreditfordringar (CON/2008/37). Yttrandet kommer inom kort att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Kontakt för media